สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานตลาดหลักทรัพย์ฯ ชู 4 ภารกิจฟื้นศรัทธาตลาดทุนไทย

292
0
“กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์” เผย 4 ภารกิจหลักในตำแหน่งประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ  เร่งประสานความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

Load More