“พิชิต มิทราวงศ์” นั่งกรรมการผู้จัดการ SME D BANK มีผล 4 มิ.ย. 67

109
0
คณะกรรมการ SME D Bank มีมติแต่งตั้งให้ นายพิชิต มิทราวงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้ว มีผล 4 มิ.ย. 2567

Load More