Investment token จุดเปลี่ยนอนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัล

572

            ยังมีเหตุผลต่างๆนานามากมายที่ทำให้นักลงทุนสถาบันหรือสถาบันการเงินยังไม่สามารถนำเงินเข้ามาในสกุลเงินดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือความเข้าใจขอผู้ลงทุนในการยอมรับความเสี่ยง ทำให้โลกการเงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) ดูยังจะเป็นโลกคู่ขนานกับโลกการเงินใหม่ที่มีสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวนำ

            แต่บนโลกคู่ขนานก็ยังมีประตูระหว่างมิติที่จะเข้ามาเชื่อมสองโลกการเงินให้ไปด้วยกันได้นั่นคือ Investment Token หรือโทเคนดิจิทัลที่มีสินทรัพย์จริงหนุนหลัง (Asset Backed) ซึ่งมีความแตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์,อีธีเรียม หรือ ริปเปิล ซึ่งไม่ได้มีสินทรัพย์หนุนหลัง

            ก่อนหน้านี้ได้มีวิธีการระดมทุนแบบ ICO (Initial Coin Offering) โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลอย่างอีธีเรียมหนุนหลัง แต่การที่โครงการส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์จริงที่จับต้องได้หนุนหลังทำให้การระดมทุนส่วนใหญ่เป็นเพียงการเก็งกำไรและประสบความล้มเหลว

            ทำให้เกิดรูปแบบการระดมทุนแบบใหม่นั่นคือการระดมทุนด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์หรือ STO (Securities Token Offering) กล่าวคือเป็นการนำสินทรัพย์ดั้งเดิมที่คนทั่วโลกรู้จักไม่ว่าจะเป็นหุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ ของมีค่า ฯลฯ นำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบโทเคนดิจิทัลและนำไประดมทุนและซื้อขายกันด้วยบล็อกเชน

            การที่นำสินทรัพย์การลงทุนดั้งเดิมเข้ามาในโลกของดิจิทัลถูกคาดหวังว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสถาบันหรือสถาบันการเงินนำเม็ดเงินเข้ามาในโลกของการเงินยุคดิจิทัล เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นมีรูปแบบการประเมินมูลค่าที่มีมาตราฐาน มีการรัรองสถานะทางกฎหมาย ตลอดจนักลงทุนทั่วไปมีความเข้าใจเป็นอย่างดี

            อย่างไรก็ตาม STO ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายนัก ปัจจุบันยังมีเพียงแค่บางประเทศเท่านั้นที่มีกฎหมายอนุญาตให้ระดมทุนแบบ STO ได้เนื่องจากติดในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆในการนำสินทรัพย์ดั้งเดิมมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

            สำหรับประเทศไทยได้มีการออก พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ออกมาในปีพ.ศ. 2561 โดยมีการรับรองผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) รวมถึง ICO Portal ซึ่งทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาทางการเงินของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล เท่ากับว่าการระดมทุน ICO ได้รับการรับรองอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยแล้ว

            ใน พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล ยังได้ระบุถึงการเสนอขายโทเคนดิจิทัลแบบ Investment Token ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับ STO ต่างกันตรงที่ผู้ถือโทเคนจะไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิในสินทรัพย์นั้นโดยตรง แต่ได้รับสิทธิในสิทธิประโยชน์จากการถือโทเคนที่มีสินทรัพย์นั้นๆหนุนหลังเช่นเงินปันผลแทน

            Investment Token จึงน่าจะเป็นจุดบรรจบของโลกการเงินแบบดั้งเดิมที่จะสามารถนำเม็ดเงินเข้ามาอยู่ในโลกของดิจิทัลเพราะมีความคุ้นเคยในสินทรัพย์และความมั่นใจในการลงทุนจากการที่มีกฎหมายรองรับ และเริ่มจะเห็นความเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่จะเข้ามาในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว

            อย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงบริษัทลูกของสถาบันการเงินขนาดใหญ่อย่างธนาคารกสิกรไทยในชื่อ KBTG ได้ออกมาประกาศลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมุ่งเน้นที่โทเคนดิจิทัล ตามแผนงานยกระดับตลาดทุนไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล

            รวมถึงอีอาร์เอ็กซ์ (ERX) ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายล่าสุดที่ได้รับไลเซ่นส์จาก ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยได้แถลงแผนธุรกิจล่าสุดว่าจะมุ่งเน้นการซื้อขายเฉพาะโทเคนดิจิทัลเท่านั้น โดยอีอาร์เอ็กซ์เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักการเงินในตลาดทุนดั้งเดิมที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 60 ปี บ่งบอกว่าคนการเงินดั้งเดิมสนใจที่จะเข้ามาในตลาดนี้อย่างชัดเจน

            Investment Token จึงน่าจะเป็นจุดบรรจบที่ลงตัวที่จะเชื่อมโลกการเงินดั้งเดิมและโลกดิจิทัลให้เดินไปพร้อมกัน น่าเสียดายที่ ก.ล.ต. ได้ประกาศออกมาล่าสุดว่าจะต้องพิจารณากฎเกณฑ์การนำเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรืออื่นๆที่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ เนื่องจากมีความคล้ายกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์เดิม ทำให้การเสนอขายโทเคนดิจิทัลต้องเลื่อนออกไป

            หากกฎระเบียบมีความชัดเจน การที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการระดมทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ไม่ยาก จึงหวังว่า ก.ล.ต. จะพิจารณากฎเกณฑ์ดังกล่าวออกมาให้ได้เร็วๆนี้