วิธีอ่านโชคชะตาบนฝ่ามือ

2337

             วิชาการอ่านลายมือ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีอายุเก่าแก่ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพื่อพยากรณ์โชคชะตาของคนเรา และยังสามารถบ่งบอกบุคลิก และลักษณะนิสัยของคนได้อีกด้วย เส้นสายลายมือบนฝ่ามือของคนๆ หนึ่ง สามารถบอกข้อมูลโดยรวมของคนคนนั้นได้ ถือเป็นตัวบ่งชี้ที่แม่นยำถึงโชคชะตาโดยทั่วไปของเขาหรือเธอ ในเรื่องการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ และชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในบางครั้งอาจทำให้ใครบางคนปฏิเสธความจริงได้ยากจากลายมือนั้น

               1.เส้นหัวใจ

                เส้นหัวใจหากมีลักษณะเป็นเส้นยาวโค้งต่อเนื่อง จะบ่งบอกว่า คุณเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคม ชอบออกสังคม มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคนรวย และผู้ทรงอิทธิพล มีเพื่อนฝูงมาก คุณมีแนวโน้มว่าชีวิตจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ในแวดวงที่เหนือกว่าฐานะตนเอง หากมีเส้นยาวตรงต่อเนื่อง จะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนมีความยุติธรรม ตรงไปตรงมา มีจินตนาการที่แรงกล้า รู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์จากคนที่คุณติดต่อ ให้บรรลุผลในสิ่งที่คุณต้องการได้ง่าย และยังบ่งชี้ว่าชีวิตในบั้นปลายจะดีกว่าตอนเริ่มต้น และมีความสุขในยามแก่เฒ่าอย่างแน่นอน

                2.เส้นสมอง

                เส้นสมองที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง จะบ่งบอกถึง คุณจะเป็นคนที่มีสัญชาตญาณ มีจินตนาการสูง ช่างฝัน และมีความคิดเป็นของตัวเอง หากเป็นเส้นตรงจะบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีเหตุผล รักษากฎเกณฑ์ไม่เลื่อนลอย และไม่ชอบให้ใครมาพูดหยอกล้อเล่นแบบไร้สาระ หากลักษณะเส้นสมองมีความลึกเห็นชัดเจน ก็จะบ่งบอกถึงความมีวิสัยทัศน์ อัจฉริยะ อาชีพการงานประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง และยังจะหมายถึงการมีครอบครัวดีทั้งฐานะและเกียรติยศทางสังคมอีกด้วย

 

                3.เส้นวาสนา

                หลายคนจะไม่มีเส้นวาสนานี้แต่ใช่ว่าจะไร้วาสนา หากคุณมีเส้นวาสนาขึ้นชัดเจนบนฝ่ามือ ก็บ่งบอกว่า คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับการอุปถัมภ์ดูแลอย่างดีจากผู้อื่น เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ และเป็นคนที่เชื่อถือได้ คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งด้านอาชีพการงานมีชื่อเสียงร่ำรวย และด้านครอบครัวที่ดีในภายหน้าอย่างแน่นอน

                4.เส้นชีวิต

                หากมีเส้นชีวิตที่ยาวต่อเนื่อง จะบ่งบอกว่า คุณเป็นคนที่มีรสนิยมสูง มีชีวิตที่หรูหรา มั่งมีศรีสุข ชอบสนุกสนานร่าเริง มีสุขภาพดี อายุยืนยาว และมีลักษณะของความเป็นผู้นำ หากเส้นชีวิตมีลักษณะสั้นบาง หรือดูเลือนลาง หรือมีเส้นขาด ก็จะบ่งบอกว่า คุณเป็นคนอ่อนแอ ขาดความกล้าหาญ ไม่ชัดเจน ลังเล วิตกกังวลง่าย เก็บออมเงินไม่อยู่ ขาดความเป็นผู้นำ และมีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ

                5.เส้นอาทิตย์

                หากเส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นเส้นยาว จะบ่งบอกว่า คุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ร่ำรวย และมีชีวิตที่สุขสบาย หากเส้นอาทิตย์สั้นและชัด จะบ่งบอกว่า คุณต้องจริงจังมุ่งมั่นกับงานของคุณ ก็จะทำให้คุณก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในทุกด้านของชีวิตได้อย่างแน่นอน หากเส้นอาทิตย์บาง หรือสั้น หรือขาดช่วง ก็บ่งบอกว่าคุณต้องต่อสู้ อดทน เหนื่อยยากลำบากมากกว่าคนอื่นจึงจะพบกับความสำเร็จได้

 

                6.เส้นโชคลาภ

                หากคุณมีเส้นโชคลาภที่ยาวต่อเนื่องไม่ขาดช่วง จะบ่งบอกว่า คุณมีโชคลาภที่ดีอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะ 30 ปี แต่หากเส้นโชคลาภเป็นเส้นขาด ก็จะบ่งบอกว่าโชคลาภที่คุณได้รับนั้นไม่สม่ำเสมอ และโชคส่วนมากที่ได้รับก็ไม่ใช่โชคใหญ่ในชีวิต

                7.เส้นความสัมพันธ์

                หากเส้นความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเส้นแนวนอนมีเส้นเดียว จะบ่งบอกว่า คุณเป็นบุคคลสำคัญ เป็นที่ยอมรับจากสังคม มีคนรักเมตตา คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา หากมีเส้นความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งเส้น ก็แสดงว่า นอกจากคุณจะได้รับเรื่องที่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีครอบครัวที่ดีตลอดชีวิตอีกด้วย หากเส้นชีวิตมีแนวโน้มโค้งตวัดขึ้นไปทางนิ้วมือ จะบอกว่า คุณจะมีความสำเร็จแน่นอน หากเส้นชีวิตมีแนวโน้มโค้งตวัดลงเข้าหาฝ่ามือ จะบ่งบอกว่า คุณควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากกว่าคนอื่น เพราะชีวิตคุณจะยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ รุงรัง อาจตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงและการหักหลัง คุณเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเอง และชอบสร้างความลำบากให้ตัวเองอยู่ตลอดชีวิตนั่นเอง

                8.เส้นการเดินทาง

                หากมีเส้นเดินทางหนึ่งเส้นแสดงว่า คุณจะเป็นคนที่มีเพื่อนมาก สนุกสนานเฮฮา ชอบเข้าสังคม หากมีเส้นเดินทางมากกว่าหนึ่งเส้น บ่งบอกว่า นอกจากคุณจะมีเพื่อนมากแล้ว ชีวิตคุณมักจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งติดต่องาน และท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

                9.เส้นการหยั่งรู้

                เส้นการหยั่งรู้จะพบได้ในน้อยคน หากใครมีเส้นหยั่งรู้หรือเรียกว่าเส้นแห่งการมีญาณ คุณก็จะเป็นคนที่มีลักษณะพิเศษแห่งการรู้แจ้ง มีจิตสัมผัสที่หก สามารถจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าด้วยตัวของคุณเอง

                เส้นลายมือของแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน สามารถบอกเรื่องราวสำคัญในชีวิตทั้งปัจจุบันและในอนาคตได้ บางคนอาจจะมีเส้นลายมือ 3-4 เส้น บางคนมี 9 เส้น บางคนมีเส้นลักษณะตรง บางคนมีเส้นโค้ง บางคนมีเส้นขาด หรือเส้นหักงอ ลักษณะเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงโชคชะตาชีวิตของแต่ละคนที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ซี่งมีความแตกต่างกันออกไปในหลากหลายเรื่องราวนั่นเอง