การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

591

                ความเป็นไปต่างๆ ในโลกยุคใหม่ กดดันให้ทุกคนต้องปรับตัวในการดำเนินชีวิต อาจจะต้องริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย บางครั้งก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำอย่างไรดี เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงและความเครียดก็เพิ่มขึ้น ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เราสามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ ลดความเครียด และเดินหน้าสร้างผลลัพธ์ทางบวกที่เราปรารถนาได้ต่อไป

                โลกจะเปิดทางให้กับคนที่ก้าวเดินด้วยความเชื่อมั่นเสมอ ความเชื่อมั่นคือสะพานเชื่อม ระหว่างที่ๆ เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน กับอนาคตที่เราปรารถนาจะไปให้ถึง แม้ในสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ไม่ได้ ความเชื่อมั่นจะให้พลังอำนาจเราในการควบคุมสถานการณ์ แทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมเรา

                ถ้าเราไม่ชอบผลลัพธ์ในปัจจุบันที่ได้รับ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือธุรกิจ เราอาจจะตัดสินใจได้สองอย่าง กล่าวคือ กล่าวโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ในทางลบต่อไป หรือ รักษาความเชื่อมั่นเอาไว้ และเปลี่ยนวิธีการตอบสนองตอบต่อเหตุการณ์นั้น จนกระทั่งเราได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ

                คำถามที่ต้องถามตัวเอง 6 ข้อ เพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด

  1. เหตุการณ์ในปัจจุบันอะไรที่ฉันจำเป็นต้องรับรู้และระบุให้ชัดเจน

                เราไม่สามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเหตุการณ์ใดๆ ด้วยการละเลย หรือทำเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

  1. ทางเลือกที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นมีอะไรบ้าง

                ให้ทำรายการทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดออกมา ทั้งด้านบวกและด้านลบ

  1. ทางเลือกในการตอบสนองที่ดีที่สุดคืออะไร

                ให้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะที่เราอยู่ในสภาวะที่มีความเชื่อมั่น

  1. ความคิดอะไรที่จำเป็นต้องมี สำหรับการเลือกวิธีตอบสนองที่ดีที่สุดของฉัน

                ควบคุมความคิดของเรา โดยการให้คำจำกัดความของเหตุการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

  1. คำพูดอะไรที่จำเป็นต้องมี สำหรับการตอบสนองที่ดีที่สุดของฉัน

                คำพูดเป็นต้นกำเนิดของความรู้สึก ฉะนั้น ให้ใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจ

  1. การลงมือกระทำอะไรที่จำเป็นต้องมี เพื่อการตอบสนองที่ดีที่สุดของฉัน

                ให้บริหารจัดการทางเลือกที่ดีที่สุดนี้ทุกๆ วัน ด้วยความคิด คำพูด และการกระทำที่ดีที่สุด

                ในเส้นทางการก้าวหน้า ต้องมีการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างปัจจุบันกับอนาคต ที่ปรารถนาจะไปให้ถึง เราจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในระดับที่สูงขึ้น เพื่อจะได้มีความสามารถในการรับมือกับความกดดันและภาระรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

                แต่อุปสรรคที่ขัดขวางความเชื่อมั่นอันดับหนึ่งคือ ความกลัว อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้ สิ่งที่สำคัญคือ ทำอย่างไรจึงจะใช้ความกลัวให้เป็นประโยชน์ แทนที่จะตกเป็นเหยื่อของมัน

                ศัตรูของความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการเดินไปสู่ความสำเร็จ คือความกลัว 7 อย่างต่อไปนี้

                กลัวว่าตนเองไม่ดีพอ (ถ้าเรารอให้ดีพร้อมทุกอย่าง เราจะไม่มีวันกล้าเริ่มลงมือทำ)

                กลัวว่าจะไม่ได้รับความรัก (ถ้าเราประสบความสำเร็จ ก็จะส่งอิทธิพลที่ดีต่อคนอื่นให้รักและทำตามเรา)

                กลัวความสำเร็จ (เรามีคุณค่าพอที่จะประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นได้ ไม่ควรประเมินตัวเองต่ำเกินไป)

                กลัวความล้มเหลว (คนที่ประสบความสำเร็จ ล้วนแต่ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน)

                กลัวการถูกปฏิเสธ (แม้แต่คนที่เป็นผู้นำระดับโลกก็ยังถูกปฏิเสธได้ระดับหนึ่ง จึงเป็นเรื่องธรรมดา)

                กลัวรับความเสี่ยง (คนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะไร ชีวิตก็ไม่มีการเรียนรู้และเติบโต)

                กลัวสิ่งที่ไม่รู้ (การค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริง จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่น)

                การสนทนาในเชิงโค้ช จะช่วยให้ค้นพบสาเหตุของความกลัวดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ซึ่งมักเกิดจากประสบการณ์ ความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อบุคคลตระหนักรู้แล้ว การปรับเปลี่ยนอุปนิสัยและทัศนคติก็เกิดขึ้นได้ง่าย

                นอกจากนี้ เรายังต้องเสริมพฤติกรรม นิสัย และทัศนคติในเชิงบวกให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ เช่น

                 10 ขั้นตอนในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

                1.ให้จดจ่อกับการพูดคุยกับตัวเองในทางบวก

                2.อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

                3.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

                4.อย่าพยายามแสวงหาความสมบูรณ์แบบ

                5.อย่าลงโทษตัวเองเมื่อทำอะไรผิดพลาด

                6.จดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงและควบคุมได้

                7.ทำสิ่งที่รู้สึกสนุกและด้วยวิธีที่ตัวเองชอบ

                8.ฉลองความสำเร็จในเรื่องเล็กเรื่องน้อย

                9.ยินดีช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

                10.แวดล้อมตัวเองด้วยคนที่ยินดีสนับสนุน

                โดยสรุปแล้ว ความเชื่อมั่นเกิดจากการมีความชัดเจน และรู้สึกมั่นคงเกี่ยวกับความมีคุณค่าของตนเอง ตลอดจนค่านิยมที่ยึดถือ ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง จึงมักจะใช้ศักยภาพได้ดีกว่า เพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นใคร เก่งในเรื่องอะไร และต้องการอะไรจริงๆ ในชีวิต กล้ารับผิดชอบโดยไม่ตื่นตระหนกกับปัจจัยภายนอก สร้างผลงานอย่างมีวุฒิภาวะและมีมุมมองที่กว้าง เช่น รับรู้ความสำเร็จที่ได้บรรลุแล้ว รวมทั้งความกลัวและอุปสรรคที่เคยผ่านพ้น รับรู้ว่าตอนนี้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องอะไร เพื่อเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิม และมั่นใจว่าไม่มีความล้มเหลวใดจะมาหยุดยั้งความมุ่งมั่นได้

                องค์กรที่ต้องการความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควรจะพัฒนาบุคลากรให้มีความเชื่อมั่นในตนเองอยู่ในระดับที่สูง เพื่อช่วยให้ทีมงานมีความยืดหยุ่นในการจัดการกับความผันผวนของสถานการณ์ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังใจที่จะรับมือกับความกดดันและความยากลำบาก ด้วยความเข้มแข็งและทัศนคติในทางบวกเสมอ