กรมธุรกิจพลังงาน สั่งลดสำรองน้ำมันชั่วคราว รองรับช่วงเทศกาล

373

น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตึงตัว และความต้องการใช้น้ำมันสูงในช่วงเทศกาล โดยจากการฟื้นตัวเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี คาดว่าความต้องการใช้จะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงก่อให้เกิดภาวะน้ำมันดีเซลหมุนเร็วตึงตัว

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมธุรกิจพลังงาน จึงให้ผู้ค้าน้ำมันนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่าย ในอัตรา 70% ของปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เพื่อให้มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไหลเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น 219 ล้านลิตร ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันจนถึงช่วงเวลาดังกล่าว

“กรมฯ ขอยืนยันว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้นในระบบเพียงพอต่อความต้องการ แต่เนื่องจากการทยอยขนส่งไปสู่พื้นที่ต่างๆ อาจต้องใช้เวลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมัน เร่งขนส่งน้ำมันไปยังคลังน้ำมัน และสถานีบริการอย่างต่อเนื่องและเป็นไปโดยเร็วที่สุด” อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ระบุ

ทั้งนี้ กรมธุรกิจพลังงาน จะบริหารสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน พร้อมทั้งจะติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลามาตรการข้างต้น ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 จะดำเนินการเก็บสำรองกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วกลับคืนสู่ระดับเดิมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566