นโยบายเปิดประเทศ ดันปริมาณ “เที่ยวบิน” ปีนี้พุ่ง 74% บวท.คาดปี 2566 ยอดรวมกว่า 2,352 เที่ยวบิน/วัน

369

ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตั้งแต่ที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวและปริมาณเที่ยวบินค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ในเดือนตุลาคม ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,637 เที่ยวบินต่อวัน เดือนพฤศจิกายน ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,806 เที่ยวบิน ต่อวัน ในเดือนธันวาคม ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 1,800 เที่ยวบินต่อวัน

ในขณะที่ภาพรวมตลอดทั้งปี 2565 มีเที่ยวบินรวม 520,367 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 79% ซึ่งมีปริมาณเที่ยวบินรวม 291,397 เที่ยวบิน

สำหรับภาพรวมการขนส่งทางอากาศทั้งในส่วนของการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ามีแนวโน้มที่ดี ด้วยปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ค่อยๆ ฟื้นตัว รวมทั้งการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศ ทำให้ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้าย ซึ่งช่วงปลายปีมีวันหยุดต่อเนื่องและเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก

ในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบินรวม 858,387 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,352 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 65% จากปี 2565 ปัจจัยที่จะส่งผลให้เที่ยวบินมีปริมาณเพิ่มขึ้น ได้แก่ การเดินทางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน อินเดีย และตะวันออกกลาง ส่วนกลุ่มประเทศอื่นจะเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในปี 2566 สัดส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้นโยบายเปิดประเทศของจีนจะส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการต่างๆ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นด้วยความปลอดภัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ