USDA คาดการผลิตกาแฟทั่วโลกเพิ่มขึ้นในปี 2565/66ชี้ราคาลดลง 25% นับแต่ ก.พ.

768

สำนักข่าว The Business Times รายงานเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 อ้างอิงรอยเตอร์ว่า กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) กล่าวในรายงานครึ่งปีว่าการผลิตกาแฟของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2565/66 เนื่องจากผลผลิตที่มากขึ้นในบราซิลส่งผลให้สต๊อกทั่วโลกเพิ่มขึ้น

โดยการผลิตกาแฟทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6.6 ล้านถุง เป็น 172.8 ล้านถุงในปี 2565/66 โดยมีการบริโภคเพียง 8 แสนถุง สูงกว่าฤดูกาลก่อนที่ 167.9 ล้านถุงซึ่งรายงานระบุว่าราคากาแฟท่ามกลางสถานการณ์ที่ดีขึ้นนี้ที่รายงานโดยองค์การกาแฟระหว่างประเทศได้ลดลง 25% นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

โดยการผลิตกาแฟอาราบิก้าในบราซิลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านถุง เป็น 39.8 ล้านถุง แม้ว่าจะต่ำกว่าผลผลิตต่อปีในรอบการเพาะปลูก 2 ปีของประเทศ ซึ่งสูงสุดเกือบ 50 ล้านถุง

“ต้นอาราบิก้าในพื้นที่ที่กำลังเติบโตหลายแห่งฟื้นตัวจากน้ำค้างแข็งรุนแรงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2564 เช่นเดียวกับอุณหภูมิสูงและปริมาณน้ำฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจนถึงเดือนกันยายน 2564”

ขณะที่การเก็บเกี่ยวโรบัสต้าของบราซิลคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับ 22.8 ล้านถุง เพิ่มขึ้น 1.1 ล้านถุง โดยเวียดนาม ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 30.2 ล้านถุง ลดลง 1.4 ล้านถุงจากฤดูกาลก่อนเนื่องจากผลผลิตลดลง

ทั้งนี้ USDA ระบุว่าราคาปุ๋ยในเวียดนามเพิ่มขึ้นมากถึง 70% ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกษตรกรตอบสนองด้วยการลดการใช้ปุ๋ย ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผลผลิตลดลงจากปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตามสต็อกกาแฟทั่วโลกเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2022/23 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านถุง เป็น 34.1 ล้านถุง

อ้างอิง : https://www.businesstimes.com.sg/international/global-coffee-production-rebound-202223