New Year Investment Resolution ตั้งเป้าหมาย วางแผนลงทุนอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร และวางแผนไว้ดีมากแค่ไหน ขั้นตอนสำคัญที่เป้าหมายนั้นจะมีโอกาสเป็นจริงได้ ก็คือการเริ่มลงมือทำในโอกาสแรก และอย่างจริงจังต่อเนื่อง

เมื่อเข้าช่วงปีใหม่ หลายท่านอาจถือเป็นโอกาสตั้งเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ ให้สำเร็จ หรือที่เรียกกันว่า New Year’s Resolutions ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไปเที่ยวรอบโลก (เมื่อเดินทางได้) หรือเริ่มต้นออกกำลังกาย เป็นต้น แต่ทราบหรือไม่ว่า กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้นปีล้มเหลวตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์

และหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ได้รับความนิยมก็คือ การเก็บเงินหรือเริ่มต้นลงทุน ในบทความนี้จึงขอนำเสนอหลักการตั้งเป้าหมายการลงทุน พร้อมแนวทางวางแผนลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายนั้นสำเร็จผลได้จริง

เป้าหมายดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

หนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ไม่ประสบความสำเร็จ คือ ความไม่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เช่น “จะแบ่งเงินเดือนไปลงทุนให้มากขึ้น” จะเห็นว่า เป้าหมายนี้ไม่ชัดเจน เพราะไม่ทราบว่าจะเก็บเงินจำนวนเท่าไหร่ เป็นระยะเวลาเท่าใด และมีเป้าหมายการลงทุนเพื่ออะไร ซึ่งเป้าหมายนี้อาจล้มเหลวได้ระหว่างทาง เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจมากเพียงพอ

อีกหนึ่งสาเหตุหลักของความล้มเหลวคือ เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นไม่ใช่เป้าหมายที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริง เช่น ตั้งเป้าหมายตามที่คนอื่นแนะนำ ตั้งตามเพื่อน หรือตามกระแสสังคม เช่น อายุเท่านี้ควรจะมีรถ มีบ้าน หรือต้องมีเงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้

แล้วควรตั้งเป้าหมายอย่างไรให้มีโอกาสสำเร็จ ?

อันดับแรกให้ปรับความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้เป็นไปในเชิงบวก (Positive Thinking) เพื่อไม่ให้เป้าหมายที่จะทำนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจ เช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายว่า “จะประหยัดไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณ” อาจปรับความคิดเป็น “จะแบ่งเงินไว้ใช้ชีวิตตอนเกษียณ ให้สนุก และมีความสุขมากที่สุด” ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดเชิงบวก จูงใจให้อยากวางแผนเก็บเงินและลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้เป้าหมายนั้นมีโอกาสสำเร็จได้

อีกหนึ่งแนวคิดในการตั้งเป้าหมายให้มีโอกาสประสบความสำเร็จคือ เป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนเฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ มีความสมเหตุสมผลและสามารถเป็นไปได้ รวมถึงมีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน หรือที่เรียกว่าเป้าหมายแบบ SMART เช่น “จะเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ ให้ได้ภายใน 5 ปี โดยแบ่งเงินเดือน 30% หรืออย่างน้อยเดือนละ 15,000 บาท ไปลงทุนในกองทุนรวม”

แนวทางวางแผนลงทุนตามเป้าหมาย

เมื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุนได้แล้ว อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญคือการวางแผนก่อนเริ่มลงมือลงทุน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักได้ดังนี้

1. เลือกเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ลงทุน หลักสำคัญในการเลือกเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ลงทุนที่เหมาะสม ให้เริ่มต้นจากการประเมินตนเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุน และมีเวลาในการติดตามการลงทุนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากประเมินแล้วพบว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุน และมีเวลาในการติดตามการลงทุนมาก ก็สามารถเลือกที่จะวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ผ่านผลิตภัณฑ์ลงทุนได้หลากหลายประเภท

แต่ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนจำกัด และไม่มีเวลาในการติดตามการลงทุนมากนัก ก็อาจเลือกลงทุนด้วย กองทุนรวม ซึ่งจะมีผู้จัดการกองทุนช่วยดูแลจัดการให้ และอาจเลือกลงทุนต่อเนื่องรายเดือน (DCA) ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องกังวลกับจังหวะเวลาและไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามมากนัก

2. เลือกพอร์ตการลงทุน จากเป้าหมายการลงทุนที่ตั้งไว้ ให้คำนวณผลตอบแทนที่จะทำให้เป้าหมายนั้นมีโอกาสสำเร็จผล และเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมโดยไม่ทำให้ต้องแบกรับความเสี่ยงมากจนเกินไป จากตัวอย่างเป้าหมายที่ต้องการเก็บเงินให้ได้ 1 ล้านบาท ให้ได้ภายใน 5 ปี โดยแบ่งเงินเดือน 30% หรือคิดเป็นจำนวน 15,000 บาท ไปลงทุนในกองทุนรวม จะสามารถคำนวณผลตอบแทนขั้นต่ำที่จะทำให้เป้าหมายนั้นมีโอกาสสำเร็จ ที่ระดับประมาณ 4.22% ต่อปี ซึ่งพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายนี้คือพอร์ตลงทุนความเสี่ยงปานกลางขึ้นไป

3. ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เมื่อลงทุนไปได้สักระยะหนึ่ง ในบางช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวน อาจทำให้สัดส่วนแผนลงทุนที่วางแผนเอาไว้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม ส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมอาจจะเพิ่มสูงขึ้น และ/หรือ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ จึงควรติดตามผลการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และวางแผนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance) เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้สัดส่วนพอร์ตลงทุนโดยรวมกลับมาสมดุล

ทุกเป้าหมายมีโอกาสสำเร็จได้ แค่เริ่มลงมือทำ

สุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไร และวางแผนไว้ดีมากแค่ไหน ขั้นตอนสำคัญที่เป้าหมายนั้นจะมีโอกาสเป็นจริงได้ก็คือ การเริ่มลงมือทำในโอกาสแรก และอย่างจริงจังต่อเนื่อง และเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ขอให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ พร้อมด้วยสุขภาพที่ดีและมีความสุขอย่างที่ทุกท่านตั้งใจไว้ สวัสดีปีใหม่ครับ

อ้างอิง : forbes.com businessinsider.com nasdaq.com inc.com set.or.th