WTO ชี้เศรษฐกิจโลกเข้าใกล้ภาวะถดถอย หั่นคาดการณ์การเติบโตเหลือ 3%

457

เอ็นโกซี โอคอนโจ-ไอวีลา ผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) ได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอย

“มีสัญญาณบ่งชี้หลายด้านที่สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ดิฉันคิดว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย และสถานการณ์ดังกล่าวกำลังใกล้เข้ามาแล้ว”

โดยองค์การการค้าโลกคาดว่าจะปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของการค้าในปี 2565 เป็น 3% จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 4.7% ซึ่งความคาดหวังที่ตกต่ำของ WTO สำหรับเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นหลังจากที่ OECD ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในปารีส ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของกลุ่ม G20 ในปีหน้า

ผอ.WTO กล่าวว่าให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและการเข้าถึงพลังงานมากที่สุด ทั้งสองประเด็นนี้รุนแรงขึ้นจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

 

อ้างอิง : https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-27/wto-chief-sees-world-economy-edging-into-a-recession