EXIM BANK พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างน้อยถึงสิ้นปี 65

711

ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดกสรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (EXIM BANK ) เปิดเผยว่า EXIM BANK พร้อมตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุดอย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565 ท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น โดยปัจจุบันดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ Prime Rate ของ EXIM BANK อยู่ที่ 5.75% ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารสามารถปรับตัวและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ภายหลัง กนง. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 0.75% เป็น 1.00% ต่อปี