ครม.ไฟเขียว “รฟท.” กู้เงิน 1.52 หมื่นลบ. บรรเทาขาดสภาพคล่อง ให้ ก.คลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

311

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อบรรเทาการขาดสภาพคล่องในปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 15,200 ล้านบาท และกู้เงินระยะสั้น วงเงิน 1,500 ล้านบาท โดยให้ดำเนินการคัดเลือกสถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลวงเงินกู้ระยะสั้นตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ รวมทั้งพิจารณาวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดตามความเหมาะสม

โดยที่ผ่านมา ครม.มีมติให้ รฟท.ดำเนินการกู้เงินเพื่อบรรเทาสภาพคล่อง ตั้งแต่ปี 2558 วงเงินรวม 88,905 ล้านบาท กระทรวงคมนาคมยังรายงานว่า รฟท.ได้ประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง และในปี 2566 รฟท.คาดว่าจะมีเงินสดรับ 59,320 ล้านบาท เงินสดจ่าย 74,620 ล้านบาท โดยจะส่งผลให้ รฟท.ขาดเงินสดในการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15,200 ล้านบาท เป็นเหตุให้ รฟท.ต้องกู้เงินในครั้งนี้เพื่อให้มีเงินสดในการลงทุน จ่ายบำเหน็จบำนาญ และชำระหนี้เงินกู้

ส่วนเงินกู้ระยะสั้น 1,500 ล้านบาท เป็นวงเงินสำรองสำหรับกรณีที่ต้องมีการใช้จ่ายเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบัน รฟท.มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่อีกหลายโครงการที่จะต้องบริหาร