สธ.เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 3 สายพันธุ์ย่อย XBB, BF.7, BN.1

351

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19 ในประเทศไทย ตรวจพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB จำนวน 2 ราย โดยรายแรกเป็นหญิงชาวต่างชาติ อายุ 60 ปี ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยผู้ป่วยไม่ใด้ให้ประวัติไว้ แต่ผู้ป่วยแจ้งที่อยู่กับทางโรงพยาบาล คือ ฮ่องกง ขณะป่วยอาศัยที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ระหว่างกักตัวผู้ป่วยไม่มีอาการไอ ไม่มีไข้ และหายเป็นปกติแล้ว

ส่วนรายที่สอง เป็นหญิงไทย อายุ 49 ปี ผู้ป่วยให้ประวัติอาศัยอยู่ในประเทศไทย ขณะป่วยอาศัยที่บ้าน เบื้องต้นมีประวัติเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์ ระหว่างกักตัวผู้ป่วยมีอาการไอ ระคายคอ ไม่มีไข้ และหายเป็นปกติแล้ว

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพบสายพันธุ์ BF.7 ทั้งหมด 2 ราย รายแรกเป็นชายชาวต่างชาติ อายุ 16 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีอาการไอ เจ็บคอเล็กน้อย ส่วนรายที่สองเป็นหญิงไทย อายุ 62 ปี เป็นบุคลากรทางการแพทย์ อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงแต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง (กลุ่ม 608)

ขณะเดียวกันประเทศไทยยังพบสายพันธุ์ BN.1 จำนวน 3 ราย และพบเพิ่มเติมจำนวน 7 ราย แต่ยังอยู่ระหว่างนำเข้าเผยแพร่บนฐานข้อมูล GISAID ส่วนสายพันธุ์ BQ.1.1 ยังไม่พบรายงานในประเทศไทย ทั้งนี้ ยังพบว่าสายพันธุ์ BA.5 ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดอยู่ในไทย