ครม.ขยายเวลายกเว้น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชน” อีก 3 ปี ถึง 31 ธ.ค.68

400
tax

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ว่า ครม.ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชน ต่อไปอีก 3 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 2568 โดยตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจวิสาหกิจของชุมชน ได้ออกกฎกระทรวงการคลังยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี 2551-2565 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลวิสาหกิจชุมชนต่อไป ครม.จึงอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทวงการคลัง เป็นการขยายเวลางดเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของวิสาหกิจชุมชนไปจนถึง 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งในปี 2564 มีวิสาหกิจชุมชนใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีนี้จำนวน 1,350 ราย ได้ขอยกเว้นภาษี 3.1 ล้านบาท จากเงินได้พึงประเมินทั้งหมด 582.3 ล้านบาท