ภาษีที่ดินใหม่-ท่องเที่ยวฟื้น กระตุ้นธุรกิจรับสร้างบ้านปี 65 สะพัด 1.3 หมื่นลบ.

326

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน หรือ HBA เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัว จากการที่ผู้บริโภคหันมาปลูกบ้านเอง ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนภูมิภาค

เดิมเคยคาดการณ์ว่าตลาดธุรกิจรับสร้างบ้านในปีนี้จะมีมูลค่าราว 11,500-12,000 ล้านบาท แต่จากฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประมาณการว่าปี 2565 ตลาดรับสร้างบ้านจะมีมูลค่าราว 13,000 ล้านบาท โตกว่าที่เป้าหมายตั้งไว้ 20%

นายวรวุฒิ อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุการขยายตัวกลุ่มรับสร้างบ้านมาจากก่อนหน้านี้จะมัการขึ้นราคาวัสดุก่อสร้าง ทำให้ผู้บริโภคที่ตั้งใจสร้างบ้านขยับแผนให้เร็วขึ้น

ขณะที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการเก็บเต็มในปีนี้ ทำให้ผู้มีรายได้สูง นำที่ดินออกมาสร้างบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเซ็กเมนต์ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนกลุ่มแมส บ้านราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 40% ของตลาดรวม ยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มนี้ แต่คาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวในปี 2566 จากปัจจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาคึกคัก โดยปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยราว 10 ล้านคน ส่วนปีหน้าจะมากกว่าปีนี้ 1 เท่าตัว รวมกับบาทอ่อนจะส่งเสริมภาคการส่งออกไทย จึงประเมินว่าธุรกิจรับสร้างบ้านยังพอไปได้อยู่

อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของธุรกิจรับสร้างบ้าน ส่งผลให้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดทำ มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ขึ้นมา โดยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนามาตรฐานการก่อสร้างบ้านพื้นฐานขึ้นมา

เพื่อแก้ปัญหาการสร้างบ้านแบบไม่มีมาตรฐาน ไม่เหมาะสมกับงานก่อสร้างบ้านนั้น ๆ จากผู้บริโภคต้องเผชิญปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำงานไม่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับมาตรฐานการก่อสร้างบ้านฉบับนี้ ใช้เวลาพัฒนารวม 3 ปี ภายในมาตรฐานจะระบุข้อมูลหลายอย่างชัดเจนขึ้น เช่น ผู้ดำเนินการและหน้าที่รับผิดชอบ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร การตรวจสอบคุณภาพ การปรับปรุงแก้ไข เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวจะนำมาใช้กับสมาชิกในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ก่อนอนาคตจะขยายไปสู่ภาคเอกชน