ปตท.สผ. ลงทุนใน UAE โครงการที่ 5 ซื้อหุ้น 25% แปลงสำรวจชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ

364

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด (PTTEP MENA Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของปตท.สผ.ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสิทธิ (Farm In Agreement) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ (Sharjah Onshore Area A) ในรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากบริษัท อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ในเครือของบริษัท อีเอ็นไอ (Eni) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศอิตาลี คาดว่าการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น และได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐของยูเออีภายในปี 2565

การเข้าร่วมทุนในแปลงชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ นับเป็นการลงทุนโครงการที่ 5 ของ ปตท.สผ.ในยูเออี ตั้งแต่ที่บริษัทได้เริ่มการลงทุนในยูเออีเมื่อปี 2562 ตามกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง อีกทั้ง ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับอีเอ็นไอซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ใหม่ๆ

นายมนตรี กล่าวว่า แปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ ตั้งอยู่ในรัฐชาร์จาห์ ทางตอนเหนือของยูเออี มีพื้นที่ประมาณ 437 ตารางกิโลเมตร โดยอีเอ็นไอได้รับสัมปทานแปลงดังกล่าวจากเอสนอค (SNOC) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งรัฐชาร์จาห์ เมื่อต้นปี 2562

ภายหลังการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมทุนในแปลงแอเรีย เอ จะประกอบด้วย พีทีทีอีพี มีนา ถือสัดส่วนการลงทุน ร้อยละ 25 อีเอ็นไอ ชาร์จาห์ บี.วี. ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ร้อยละ 50 และ เอสนอค ร้อยละ 25

นอกจากแปลงสำรวจ ชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย เอ แล้ว ปตท.สผ. ยังมีการสำรวจปิโตรเลียมในยูเออีในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3 และโครงการชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี โดยเป็นการลงทุนร่วมกับอีเอ็นไอทั้ง 4 โครงการ ซึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปตท.สผ. และอีเอ็นไอ ประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจหลุมแรกในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่