นายกฯสั่งการ 3 เรื่องในการประชุม ครม. มั่นใจปีนี้นักท่องเที่ยวเข้าไทยแตะ 10 ล้านคน

366

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2565 ว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ในช่วง 10 เดือนของปี 2565 ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนไทยแล้วกว่า 7 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลมีความมั่นใจว่าระยะเวลาที่เหลือจนถึงสิ้นปี 2565 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง 10 ล้านคนตามเป้าหมายที่รัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งไว้ นายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการต้อนรับนักท่องเที่ยว เช่น สนามบินต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ

2. ในปัจจุบันยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ยังมีสถานการณ์น้ำท่วม 16 จังหวัด มีครัวเรือนที่ยังได้รับผลกระทบ 222,400 ครัวเรือน นายกฯได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานได้เข้าไปดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และให้ประชาชนได้รับทราบทางรัฐบาลทราบถึงความเดือดร้อน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และเร่งบรรเทาทุกข์

3. การจัดงานเทศกาลลอยกระทง เน้นให้ทุกหน่วยงานพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยว และประสานความร่วมมือผู้จัดงานตรวจสถานที่จัดงาน สถานบริการ ทางเข้า-ออก ทางหนีไฟ การจำกัดคนเข้าใช้บริการ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ให้แออัดจนเกินไป รวมถึงการตรวจตราอาวุธ