ฟู้ดแพชชั่น เจ้าของบาบีก้อน ผ่าแผนโตยั่งยืน ขยาย 30 สาขาไทย-ตปท. โกยยอด 3.8 พันลบ.

408

นางชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร อาทิ บาร์บีคิวพลาซ่า ฌานา และเรดซัน เปิดเผยว่า ปี 2565 ฟู้ดแพชชั่นได้ผ่านช่วงท้าทายไปแล้ว สะท้อนจากผลประกอบการช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา (มกราคม-กันยายน 2565) เติบโตเพิ่ม 80% คิดเป็นรายได้ 2,700 ล้านบาท ใกล้ระดับก่อนโควิด แบ่งเป็น

– รายได้จากธุรกิจร้านอาหารในเครือ ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า 2,606 ล้านบาท และฌานา 9 ล้านบาท

– รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจร้านรูปแบบใหม่ ธุรกิจต่างประเทศ ธุรกิจสินค้าสำเร็จรูป 85 ล้านบาท

ปัจจัยสร้างการเติบโตของฟู้ดแพชชั่น มาจากการออกแบบระบบการทำงาน และดึง Data มาใช้ในการตัดสินและออกโปรโมชันที่ดึงดูดใจผู้บริโภค ปีที่ผ่านมามีมากกว่า 50 โปรโมชั่น เน้นความเป็นไดนามิกระยะสั้นเพียง 7 วัน 14 วัน หรือ 30 วัน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนตามกลุ่มประเภทลูกค้าแบบ Personalize Offering

สำหรับวิสัยทัศน์ของฟู้ดแพชชั่นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จะยึดโยงแนวคิด Go Beyond ด้วย Triple Bottom Line ผ่าน 3 คีย์หลัก คือ

1.People ผ่านกลยุทธ์ “เก่ง ดี สุข” พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร ตลอดจนเสริมวุฒิการศึกษาคนในองค์กรด้วยโครงการ “ทุนสานฝัน” และ “ก้อนรักเรียน” รวมไปถึงปรับรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนปัจจุบันแบบ Hybrid workplace & new flexible benefits

2.Profit การสร้างผลกำไรให้ธุรกิจผ่านกลยุทธ์ธุรกิจ 3GO ได้แก่

– Go Beyond Dine-in ติดเครื่องให้ 3 ร้านอาหารในเครือ ยกระดับประสบการณ์การทานอาหารทั้งที่ร้านและด้านดิจิทัล ผ่านโมเดลร้านบาร์บีคิวพลาซ่าในรูปแบบ Digital Store และการนำเทคโนโลยีทันสมัยทั้ง การค้นหา จองคิว สั่ง จนถึงการชำระเงิน และเก็บคะแนน ร้านที่เป็น Cashless และ GON Bot รวม 40 สาขา ภายในปี 2566

รวมถึงการขยายฐานลูกค้า ด้วยการออกเมนูใหม่ และโมเดลร้านแบบใหม่ใกล้ลูกค้ามากขึ้น ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มประเภทซอสให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้ที่บ้าน

– Go Beyond Thailand การขยายธุรกิจในแนวกว้าง คือการขยายสาขาไปยังตลาดต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว รวม 4 สาขา

ควบคู่แผนขยายสาขาในประเทศไทยรวมทุกแบรนด์มากกว่า 30 สาขา

สำหรับปัจจุบันบาร์บีคิวพลาซ่ามีสาขารวมกว่า 30 สาขา และในปี 2565 มีรายได้รวมของสาขาในต่างประเทศ กว่า 425 ล้านบาท

– Go Beyond Food Industry ต่อยอดความสำเร็จและความเชี่ยวชาญด้านคนสู่ธุรกิจอื่น ๆ เช่น การเปิดให้บริการศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น เปิดสอนหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตั้งแต่ปี 2564 โดยใน 3 ไตรมาสปีนี้ มีผู้ผ่านการอบรมรวมกว่า 10,000 คน

3.Planet การลดผลกระทบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30% ภายในปี 2030 และจะเป็นองค์กรที่บรรลุเป้าหมายการปล่อก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายใน ปี 2050 (Net Zero Emissions by 2050)

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของฟู้ดแพชชั่นในปี 2565 ได้ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ 3,500 ล้านบาทพร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2566 ฟู้ดแพชชั่นจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 3,800 ล้านบาท

โดยปีนี้จะขยายโมเดล GEX (Gon Express) การขายแบบเดลิเวอรี่ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ GON Product ซอสบาร์บีคิว

นอกจากนี้ ยังมีแผนการปรับรูปแบบร้านบาร์บีคิวพลาซ่าด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า ได้แก่ Platform Line @GonGang ที่สามารถให้บริการ สิทธิประโยชน์สมาชิก การสะสม-แลกคะแนน การสั่งซื้อเดลิเวอรี่ การซื้อ voucher รวมถึงการสอบถามโปรโมชันต่างๆ การใช้หุ่นยนต์ GON Bot มาให้บริการภายในร้าน เพื่อให้บริการใน 60 สาขา และปรับปรุงสาขาเดิมกว่า 50% ของสาขาทั้งหมดให้เป็นสาขาที่ไม่ต้องใช้เงินสด (Cashless)