โปรแรงฯ เงินฝาก Step Up ดอกเบี้ยสูงสุด 10.56% ต่อปี

527

พบกับโปรโมชั่น
ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 Money Expo Chiangmai 2022
วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

 

ธนาคารกรุงเทพ 

  • บัญชีเงินฝาก

– เปิดบัญชีเงินฝาก e-Savings พร้อมสมัครโมบายล์แบงกิ้ง หรือ เปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปภายในงาน

รับฟรี Save More & Spend Less Bag 1 ใบ

 

ธนาคารออมสิน

  • เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

– ฝากครบ 7 เดือน

– รับอัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี

– เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.76%

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 

  • บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 

– ดอกเบี้ยสูงสุด 3.08%/ปี

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Speed D+

– เร่งพลังดอกเบี้ยให้สูงถึง 8 เท่า

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชิลดี

– ฝากเงินดอกเบี้ยสูงสุด 2%

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  • สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดขาลเพิ่มพูน 

– ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

– อายุสลาก 3 ปี

– ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.30% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)

– มีโอกาสรับผลตอบแทนผันแปร 0.70% ต่อปี

– รวมรับผลตอบแทนสูงสุด 1% ต่อปี โดยเงื่อนไขรับผลตอบแทนผันแปรเป็นไปตามที่ธนาคาร

– รางวัลสูงสุด มูลค่า 2 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด)

  • สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด ต่อเงิน ต่อทอง 

– ราคาหน่วยละ 10,000 บาท

– อายุสลาก 3 ปี

– ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)

– รางวัลสูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

  • สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด เกล็ดดาว Plus

– ราคาหน่วยละ 5,000 บาท

– อายุสลาก 2 ปี

– ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด)

– รางวัลสูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล

พิเศษ!! ดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากสลากออมทรัพย์ ธอส. จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รับกระเป๋าพับอเนกประสงค์ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ เมื่อจองสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  • เงินฝาก Extra Bonus 56 

– รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี