ครม.เสนออภิปรายทั่วไปกลาง ก.พ.2566 ส่งวิป 2 ฝ่ายเคาะวัน-เวลา

657
เศรษฐา ทวีสิน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอทราบความพร้อมของคณะรัฐมนตรีเพื่อจะชี้แจงต่อสภาฯ ซึ่งในส่วนของ ครม.ได้กำหนดวันชี้แจงไว้เบื้องต้นในช่วงกลางเดือน ก.พ.66

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป จะเป็นการอภิปรายรัฐบาลในภาพรวม และไม่ใช่เป็นการอภิปรายในลักษณะตัวบุคคล แต่อยากให้ทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน

ส่วนรายละเอียดว่าจะเป็นวันใด และต้องใช้ระยะเวลาอภิปรายกี่วันนั้น ขอให้คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายค้าน ไปหารือร่วมกันอีกครั้ง

“คาดว่าช่วงกลางเดือน ก.พ. น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่ก็ได้ให้วิปไปพิจารณารายละเอียดวัน-เวลา ที่เหมาะสมอีกครั้ง” โฆษกรัฐบาลกล่าว