“อั่งเปา ตั่วๆ ไก๊” บริหารอั่งเปาอย่างไรให้งอกเงย 

667

หนึ่งในเทศกาลที่เด็กๆ หลายคนชื่นชอบแน่นอน นั่นก็คือ “เทศกาลตรุษจีน” เพราะนอกจากจะได้พบกับญาติผู้ใหญ่ ได้รับประทานอาหารอร่อยๆ กับครอบครัว เด็กๆ เองก็ยังได้รับ “อั่งเปา” อีกด้วย  ซึ่งการที่ผู้ใหญ่ให้เงินอั่งเปาเป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีกว่าไหมถ้านำอั่งเปาที่ได้ไปเก็บออมเพื่อให้อั่งเปานั้นงอกเลย ตรุษจีนปีนี้ การเงินธนาคาร มีเทคนิคการบริหารอั่งเปา สำหรับน้องๆ มาฝาก

1.แบ่งอั่งเปาบางส่วนมาเก็บออม โดยอาจจะให้เริ่มต้นกับแหล่งออมเงินความเสี่ยงต่ำอย่างเงินฝากออมทรัพย์ หรือเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น

2.หากใครอยากลองออมเงินระยะยาวแบ่งเงินจากอั่งเปามาออมทุกปีเพื่อให้เป็นเงินออมในอนาคต โดยสามารถเลือกใช้ประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยสร้างวินัยการออมในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

3.นำอั่งเปามาลงทุน โดยอาจเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างกองทุนรวม ซึ่งการทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องและปล่อยให้เงินงอกเงยอย่างเหมาะสมก็อาจจะทำให้เมื่อถึงช่วงเวลาที่จบการศึกษาน้องๆ สามารถเผชิญหน้าโลกแห่งการทำงานไปพร้อมกับการเริ่มต้นด้วยเงินหลักล้านบาทก็เป็นไปได้

อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปิดบัญชีการลงทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีกองทุนรวมหรือบัญชีหุ้นก็ตาม เจ้าของบัญชีต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ดังนั้นในช่วงแรกอาจจะต้องลงทุนให้ชื่อของผู้ปกครองแทนไปก่อนและเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ก็สามารถย้ายเงินลงทุนกลับไปเป็นชื่อของน้องๆ ได้

 

ที่มา: Krungsri The COACH