กทม.เข้มรับมือโควิด-19 เตรียมรับ นทท.ต่างชาติล็อตใหญ่เข้าไทย 1 ก.พ.66

543

น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร (ศฉส.กทม.) ครั้งที่ 2/2566 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางป้องกันโรค รวมถึงสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในวันที่ 1 ก.พ. 66 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยและจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยว รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

สำนักอนามัยได้ประสานให้สำนักงานเขตกวดขันสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการดำเนินการจัดให้พนักงานได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 4 เข็ม อีกทั้งประสานสถานประกอบการในพื้นที่ในการสุ่มตรวจ ATK พนักงานที่ให้บริการในสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) อย่างเคร่งครัด

ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตคงตัว ทั้งในประเทศแถบเอเชีย ยุโรป และสหรัฐ ขณะที่ประเทศจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นในหลายเมือง ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 ประเทศไทย มีแนวโน้มพบผู้ป่วย ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้นมาตรการป้องกันการป่วยรุนแรงด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่ม 608 และลดการแพร่โรคด้วยมาตรการป้องกันส่วนบุคคล และการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว และคมนาคม รวมทั้งเน้นเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาล สถานที่เสี่ยงแหล่งท่องเที่ยว ท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสื่อสาร แนะนำแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค สำหรับกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากมีอาการทางเดินหายใจ เน้นให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบ 4 เข็ม และฉีดเข็มกระตุ้นเมื่อฉีดเข็มสุดท้ายมากกว่า 4 เดือน เนื่องจากผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่พบส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 4 เข็ม

พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร สนามมวย สนามกีฬา ตลาด วัด และสถานที่ต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป ให้ปฏิบัติตามมาตรการ covid free setting ส่วนโรงแรม ร้านอาหารต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA และ SHA plus