SCB มอง “เงินบาท” วันนี้เคลื่อนไหวที่ 33.50-33.80 บาท

431

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets) ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 33.50-33.80 บาท/ดอลลาร์ (6 ก.พ. 2566)

โดย SCB ระบุถึงปัจจัยสำคัญดังนี้

– ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Non Farm) ในเดือนมกราคม ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างมาก

– โดยตัวเลข Non Farm พุ่งขึ้น 517,000 ตำแหน่ง จากที่ตลาดคาดที่ 185,000 ตำแหน่ง และ ยังทบทวนตัวเลขในเดือนธันวาคมเป็นเพิ่มขึ้น 260,000 ตำแหน่ง แทน 223,000 ตำแหน่งที่รายงานไป

– จากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดได้พลิกกลับโอกาสที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปมากขึ้น