น้ำมันขึ้นราคา! โออาร์ปรับขึ้น “เบนซิน-แก๊สโซฮอล์” ลิตรละ 40 สต. มีผล 10 ก.พ.

559
ราคาน้ำมัน

บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึ้น 0.40 บาท/ลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 กลุ่มดีเซล คงเดิม มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (10 ก.พ.66) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน ลิตรละ 44.06 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.98 บาท, Gasohol 95 ลิตรละ 43.04 บาท

ส่วนน้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล B7 ราคาคงเดิม ลิตรละ 43.66 บาท และดีเซล B20, ดีเซล B7 ราคาคงเดิม ลิตรละ 34.94 บาท และซูเปอร์พาวเวอร์, E20 ราคาคงเดิม ลิตรละ 33.94 บาท, E85 ราคาคงเดิม ลิตรละ 34.39 บาท