BKI สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ทีมชุดกู้ภัยตุรกี

482

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand ที่จะเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey” โดย นางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ถุงนอน เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม รวมมูลค่า 120,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นผู้รับมอบ