EP เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 1,150 ลบ. ดอกเบี้ย 5.65-5.75% คาดเปิดขายนักลงทุนรายใหญ่-สถาบัน 27-29 มี.ค.66

525

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,150 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 5.65 – 5.75 % ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.นี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯเตรียมนำเงินไปใช้สำหรับ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดอายุในวันที่ 1 เมษายน 2566 มูลค่า 730 ล้านบาท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับการเตรียมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามโครงการจัดหาพลังงานหมูนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ปี 2565-2573 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ยื่นที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 มี.ค.นี้ รวมถึงรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในประเทศและในกลุ่ม CLMV

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้ นอกจากนี้ตามระเบียบว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 หรือไฟฟ้าพลังงานสะอาด ของทาง กกพ.นั้น ล่าสุดบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำไปเรียบร้อย จำนวน 5 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 40 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายได้ทั้งหมด

ส่วนโครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ดำเนินการอยู่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนามจำนวน 160 เมกะวัตต์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม COD กับทางการเวียดนามคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาสนี้

นอกจากนี้ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ในกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ในปีนี้