SCI ลงนาม EDL-Gen ศึกษาซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากเขื่อนไฟฟ้าใน สปป.ลาว

387

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)หรือ SCI เปิดเผยว่า SCI ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาวของ EDL-Gen

เบื้องต้น เริ่มทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในช่วงไตรมาสที่ 2/2566 และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ภายในปี 2567 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีแผนจะทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนในไทยเพิ่มเติมในอนาคตเช่นกัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะสนับสนุนให้บริษัทฯ รุกขยายเข้าไปในธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าธุรกิจดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากปัจจุบัน อีกทั้งช่วยผลักดันอนาคตให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมั่นคงในระยะยาว”

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ประเมินว่ายังมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จาก งานในมือ (Backlog) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ตั้งแต่ปีนี้ รวมทั้งยังมีงานสายส่งเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ยื่นประมูลแล้ว และอยู่ระหว่างรอประมูลอีกมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่บริษัทฯได้ชนะการประมูลมาแล้วทั้งหมด 4 โครงการขนาดกำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ ได้เซ็น PPA กับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มเดินหน้าก่อสร้างภายในปี 2566 ตามแผน