GULF ปิดดีล “โรงไฟฟ้า Jackson” 1,200 MW ในสหรัฐ เริ่มรับรู้รายได้ทันที

372

บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ส่งบริษัทในเครือ Gulf Energy USA, LLC (Gulf USA) ที่ GULF ถือหุ้น 100% จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าดำเนินการชำระค่าหุ้นและโอนหุ้นสัดส่วน 49%ใน Jackson Generation, LLC หรือโครงการ Jackson ขนาด 1,200 เมกะวัตต์ กับ J-POWER Jackson Partners, LLC เรียบร้อแล้ว คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 409.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยส่งผลให้ GULF ได้เป็นผู้ถือหุ้นในโครงการ Jacksonอย่างเป็นทางการ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาในงบการเงินได้ทันที เนื่องจากโครงการ Jackson ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ทั้งนี้โครงการ Jackson เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีขนาดกำลังการผลิต 1,200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตวิลล์ รัฐอิลลินอยส์ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 โดยโครงการ Jackson เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle Gas Turbine) ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายไฟฟ้าให้กับโครงข่ายระหว่างเพนซิลเวเนีย-นิวเจอร์ซีย์-แมริแลนด์ (Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection: PJM) ภายใต้ตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรี (Merchant Market)

ทั้งนี้ PJM เป็นตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบเสรีที่มีความมั่นคง และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 13 รัฐ และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia)