Moody’s Analytics ชี้หากปิดช่องว่างระหว่างเพศในตลาดแรงงาน ดันเศรษฐกิจโลกขึ้น 7% แต่อาจใช้เวลาอีกกว่า 132 ปี

466

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 สำนักข่าว CNBC รายงานว่า Moody’s Analytics ระบุว่าการปิดช่องว่างความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและ หญิงสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโลกได้ประมาณ 7% หรือ 7 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งในอัตรานี้ อาจใช้เวลา 132 ปีกว่าที่โลกจะปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างเพศได้

การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้หญิงเข้าร่วมแรงงานมากขึ้นและมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งของผู้หญิงที่มีบทบาทในการบริหารและวิชาชีพที่มีประสิทธิผลมากขึ้นก็จะช่วยได้เช่นกัน

ผู้อำนวยการของ Dawn Holland และ Katrina Ell เขียนไว้ในรายงาน“การปิดช่องว่างระหว่างเพศในการมีส่วนร่วมของแรงงานและช่องว่างระหว่างเพศในการบริหารจัดการในกลุ่มประเทศ OECD สามารถเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้ประมาณ 7% หรือประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์ในปัจจุบัน”

รายงานระบุว่าการลดช่องว่างการจ่ายเงินให้แคบลงในตลาดเกิดใหม่ เช่น อินเดีย จะเพิ่มศักยภาพนั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

ทั้งนี้การคำนวณขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นที่ผู้หญิงในกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งมีอายุระหว่าง 25 ถึง 64 ปี จะดูว่าค่าจ้างของพวกเธอจะเท่ากับผู้ชายที่มีอายุเท่ากันหรือไม่ในปี 2021

นอกจากนี้รายงานชี้ไปที่ความรับผิดชอบในครอบครัวที่ดำเนินการโดยผู้หญิง และการขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันระหว่างต้นตอของช่องว่างค่าจ้างระหว่างชายและหญิง โดยเน้นย้ำว่าผู้หญิงมีโอกาสน้อยที่จะขอรับการเลื่อนตำแหน่งในขณะที่ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานที่สูงกว่าผู้ชาย

“การเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและซับซ้อน แต่การเมือง เช่น การบังคับใช้เงื่อนไขการทำงานที่ยืดหยุ่น การจัดหาการดูแลลูกในราคาย่อมเยา และการให้การเลี้ยงดูบุตรและการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างจะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง”

รายงานล่าสุดของธนาคารโลกระบุว่าการเลือกปฏิบัติทำให้ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศยังคงอยู่

“อคติทางเพศและความไม่เท่าเทียมที่ทำให้ผู้หญิงต้องอยู่ในอาชีพที่มีค่าจ้างต่ำ เช่น ความแตกต่างของงานและชั่วโมงการทำงาน ตลอดจนความรับผิดชอบในการดูแลที่ไม่สมส่วนของผู้หญิง มีส่วนทำให้เกิดช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ”

มูดี้ส์กล่าวว่า จำนวนสตรีในประเทศกลุ่ม OECD ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามีจำนวนมากกว่าผู้ชาย แต่ก็ยังมีบทบาทผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีบทบาทต่ำกว่าความเป็นจริง สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าทักษะที่ต่ำกว่าของผู้หญิง ซึ่งหมายถึงการใช้ทักษะและเวลาของผู้หญิงที่น้อยเกินไป

ผลที่ตามมาอาจนำไปสู่ การสูญเสียทางเศรษฐกิจในระดับปัจเจกและเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากเศรษฐกิจต่างๆ มองว่าความก้าวหน้าจำกัดและแตกต่างกัน ในการยกระดับสตรีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

อ้างอิง : https://www.cnbc.com/2023/03/06/gender-pay-gap-could-cost-the-world-economy-7-trillion-moodys-says.html