“บอร์ด กฟผ.” เคาะเลือก “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” นั่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่

755

นางณิชารีย์ กิตตะคุปต์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามการประชุมคณะกรรมการบริการ กฟผ. (บอร์ด กฟผ.) ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานวันนี้ (8 มี.ค.) เพื่อพิจารณาผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. คนปัจจุบันที่จะครบวาระในวันที่ 21 สิงหาคม 2566

โดยข้อมูลพบว่าบอร์ดได้เลือกนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาที่มี นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเสนอ

“สร.กฟผ.ขอย้ำจุดยืนของเราว่าที่ตอนเช้าได้ยื่นหนังสือถึงประธานบอร์ด กฟผ.เพราะมีกระแสข่าวถึงการไม่รับเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งเราคัดค้านการดำเนินการใดๆที่ไม่มีธรรมาภิบาล เพราะการนำเสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาถึงคณะกรรมการ กฟผ. ควรเสนอเพียงชื่อเดียวเช่นเคยปฏิบัติกันมาก่อนนำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป เพราะ กฟผ.เป็นองค์กรที่ยึดหลักการโปร่งใส มีธรรมาภิบาล “นางณิชารีย์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีทั้งหมด 4 คนซึ่งเป็นคนใน กฟผ.ทั้งหมดได้แก่

  1. นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ กฟผ. ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
  2. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง
  3. นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน
  4. น.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยกรรมการสรรหาเมื่อ 27 ก.พ. 66 ได้หารือและเสียงข้างมากได้เลือก “นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์”