กรมควบคุมโรคห้าม รพ. ส่งผลตรวจสุขภาพให้นายจ้างโดยตรง ผู้รับบริการต้องยินยอมก่อน

427

จากกรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เรียกร้องกรณีสถานประกอบการหลายแห่งกำหนดให้ตรวจสุขภาพและให้ตรวจเชื้อเอชไอวีเพื่อเป็นเงื่อนไขก่อนรับเข้าทำงาน โดยสถานพยาบาลเอกชนมีการตรวจโดยไม่แจ้งให้ผู้ตรวจทราบและส่งผลไปยังสถานประกอบการโดยตรง

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชี้ชัดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่กรมควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาเหล่านี้

โดยจากการประชุมกระทรวงแรงงานได้ทำหนังสือออกประกาศถึงสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศไม่ให้สถานประกอบการบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวี และเอาผลการตรวจมาใช้กีดกันในการเข้าทำงาน ดังนั้น ในส่วนของสถานพยาบาลทางกรมควบคุมโรคจะทำหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชน ให้ทราบถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้หากผู้มารับบริการประสงค์ที่จะขอตรวจหาการติดเชื้อต้องดำเนินการตรวจตามมาตรฐาน ที่จะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้รับบริการและมีการเซ็นยินยอมก่อน ที่สำคัญเมื่อผลตรวจออกมาก็ต้องส่งผลตรวจให้แก่ผู้มารับบริการโดยตรง ไม่ส่งไปที่นายจ้าง ซึ่งไม่ใช่แค่ผลการตรวจเชื้อเอชไอวีรวมถึงผลการตรวจสุขภาพอื่นๆ ของผู้มารับบริการด้วยเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล