พรรคชาติไทยพัฒนา ตั้ง “ชาติชาย พยุหนาวีชัย” เป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์

508

นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และประธานคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์พรรคฯ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค มีมติแต่งตั้งนายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค และมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิก กรรมการสาขา และกรรมการประจำจังหวัด ซึ่งขณะนี้พรรคฯ สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้ประมาณ 100 คน ในพื้นที่ 28 จังหวัด แต่จะส่งลงสมัครจำนวนเท่าไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคฯ ได้ขอมติที่ประชุมตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ชุด คือ คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีหัวหน้าพรรคเป็นประธาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา ในวันที่ 31 มี.ค.66 ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ คือ การให้ความเห็นชอบงบการเงิน การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมในตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชาติชาย, นายกนก วงษ์ตระหง่าน และนายสันติ กีระนันทน์ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติเห็นชอบจากนั้น นายวราวุธ จะชี้แจงนโยบายให้แก่ผู้สมัครฯ

พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายของทีมเศรษฐกิจพรรค ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการสัมมนาปฐมนิเทศข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครฯ ทั่วประเทศ

สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะประชุมพิจารณารายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายรายชื่อ แล้วส่งให้ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดให้ความเห็นชอบ ก่อนนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในช่วงเช้าวันที่ 29 มี.ค. ตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อไป