“รพ.เจ้าพระยาร่วมบริจาคเลือดแก่ศิริราช”

548

นายแพทย์ สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ แพทย์หญิง อ้อมกาญจน์ เฟื่องฟุ้ง ผู้นำแพทย์ประจำหน่วยรับบริจาคเลือดนอกสถานที่จากโรงพยาบาลศิริราช และแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้เกียรติร่วมบริจาคเลือดเพื่อการกุศลแก่ผู้ป่วยศิริราชเป็นจำนวนมาก จนทำให้บรรลุตามเป้าหมายปริมาณเลือดที่ต้องการในครั้งนี้ ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา