กรมบัญชีกลางเตือน ผู้ได้รับสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อย่าหลงเชื่อการเชิญชวนให้ยกเลิกสิทธิ

464

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างและเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มายกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด และผู้แอบอ้างจะโอนเงินให้ผู้มีสิทธิเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยจำนวนเงินต่าง ๆ ตามที่ผู้แอบอ้างเชิญชวน ขอประชาชนผู้มีสิทธิอย่าหลงเชื่อและขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 หากผู้มีสิทธิทำการยกเลิกสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จะไม่สามารถขอคืนสิทธิได้