สินไหมประกันภัย PA 1st VIP

504

นายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนพรรณราย (ขวา) ผู้จัดการสาขาภูเก็ต บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งเป็นแผนประกันภัยที่ขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวธมลพรรณ อ๋องสุทธิ์ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายโทมัส เบร์กิอุส ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนายสัญญา ภู่เจริญ (ซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดกะรน-ภูเก็ต ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหาดกะรน-ภูเก็ต