“โลตัส” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 รุ่น ระหว่าง 2.80-4.00% ต่อปี จองซื้อ 17-19 เม.ย.นี้

885

โลตัส (Lotus’s) ภายใต้ชื่อจดทะเบียน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด แจ้งอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ดังนี้

 • หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
 • หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี
 • หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี
 • หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี
 • หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2566 ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท และสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง คือ

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 9. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A+” ซึ่งสูงกว่าเกรดขั้นต่ำในระดับลงทุน (Investment Grade) ถึง 5 อันดับ เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ซึ่งอยู่ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยเป็นการจัดอันดับ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565