อักษรหลังชื่อกองทุนรวม บอกอะไรบ้าง

2004

ปัจจุบันกองทุนรวมในประเทศไทยมีมากกว่าพันกอง นอกจากนี้มีกองทุนหลากหลายประเภท นักลงทุนมือใหม่อาจจะยังสงสัยว่าตัวอักษรที่อยู่หลังชื่อกองทุนนั้นบ่งบอกอะไรได้บ้าง ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดเวลาเลือกซื้อกองทุนต่างๆ  การเงินธนาคาร จะมาพาทำความรู้จักตัวอักษรหลังชื่อกองทุนรวมให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น

Class กองทุนรวมหลักๆ ที่บอกประเภทผู้ลงทุน ชนิดหน่วยลงทุน และประเภทกองทุนสำหรับลดหย่อนภาษี

A (Accumulation) : ชนิดสะสมมูลค่า ไม่มีการจ่ายปันผล

R (Auto Redemption) : ชนิดขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้กับนักลงทุน

D (Dividend) : ชนิดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

I (Institutional) : กองทุนสำหรับนักลงทุนสถาบัน

E (Electronics) : กองทุนสำหรับลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการและการขาย

P (Private Fund): กองทุนสำหรับนักลงทุนกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

RMF (Retirement Mutual Fund) : กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

SSF (Super Saving Fund) : กองทุนรวมเพื่อการออม

LTF (Long Term Equity Fund) : กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (โดยปัจจุบันไม่สามารถซื้อได้แล้ว)

สุดท้าย และท้ายที่สุด การที่เราจะเลือกกองทุนที่ “ใช่” เหมาะกับเป้าหมายและสไตล์การลงทุน แถมอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้ เริ่มง่ายๆ จากถามตัวเองให้ชัดเจนก่อน

ว่าวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเราคืออะไร ยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และมีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไร เพราะการตอบ 3 คำถามข้างต้น จะเป็นตัวช่วยให้กำหนดทิศทางการลงทุนและเลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเราได้ในเบื้องต้น