กกต. เตือนผู้สมัคร-พรรคการเมืองระวังใช้เอกสารเหมือนบัตรเลือกตั้งหาเสียง

638

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอย้ำเตือนผู้สมัครและพรรคการเมืองควรพึงระวังในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถจัดทำเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเองได้ แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาดลักษณะหรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจนำมาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและ การวินิจฉัยชี้ขาดได้

สามารถศึกษาข้อมูลเกี๋ยวกับวิธีการหาเสียงได้จากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565