“ดร.สมพร สืบถวิลกุล” นั่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยคนใหม่

1077

ดร.สมพร สืบถวิลกุล รับตำแหน่งนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ประจำปี 2566-2568 หลังจากที่นายอานนท์ วังวสุ ครบวาระลงเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา

สำหรับ ดร.สมพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)