อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ดันไทยฮับอุตฯ อาหารอาเซียน จัดอีเวนต์ ProPak-FI Asia รับเทรนด์ Future Food

679

นางสาวรุ้งเพชร ชิดานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ออแกไนเซอร์และผู้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า ปี 2566 อินฟอร์มาฯ วางยุทธศาสตร์ ปั้นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทย ขึ้นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน

“เราต้องการผลักดันให้กลุ่ม M-SMEs สามารถแข่งขันและก้าวเป็นผู้นำโลกได้ รวมถึงหนุนให้ไทยเป็นฮับนวัตกรรมในด้านการผลิต สร้างการรับรู้สู่กลุ่มต่างชาติ และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการผลิตอาหารในไทยในรูปแบบ BCG Economy”

เบื้องต้น ปีนี้จะจัด 2 งานอีเวนต์ใหญ่ ได้แก่

  1. ProPak Asia 2023 ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566
  2. FI Asia 2023 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566

ที่ผ่านมาอินฟอร์มาฯ ปรับกลยุทธ์การจัดงานฯโดยมุ่งให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมงานในกลุ่มธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (SME) เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงการจัดงาน Propak Asia ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร

โดยตั้งเป้าให้กลุ่ม SME ธุรกิจอาหาร ที่มีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของ SME ทั้งประเทศที่มีมากกว่า 3 ล้านราย ต้องเติบโตไม่ต่ำกว่า 5% ทุกปี

 

นอกจากนี้ งานดังกล่าวกันยังเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทยให้ทันกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารใน 2 ด้านสำคัญ คือ

  • บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน แพคเกจจิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบรรจุหรือหีบห่อ (แพคกิง)สินค้าที่ลดความยุ่งยาก
  • การพัฒนาคุณภาพอาหารปรือ การแปรรูปสินค้าที่ยาวนานบนชั้นวางจำหน่ายสินค้า (เชลฟ์ ไลฟ์) ได้มากขึ้น เป็นต้น

ล่าสุด อินฟอร์มาฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อร่วมยกระดับอุตสาหกรรมกระบวนการการผลิตแบะถบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ในประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ดี นอกจากงาน Propak Asia 2023 จะช่วยส่งเสริมกลุ่ม SME แล้ว ยังช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการจัดงานไมซ์

เบื้องต้น งานดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงงานนานาชาติทั้งสิ้น 780 องค์กร จาก 41 ประเทศ และประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาจัดงานไม่ต่ำกว่า 4.5 แสนคน ในจำนวนนี้สัดส่วน 50% จะเป็นชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไมซ์จะใช้เงินต่อทริปไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท

งาน Propak Asia 2023 ช่วงถัดไปราวเดือนมิถุนายนเตรียมจัดงานในประเทศจีน ส่วนเดือนสิงหาคม จัดงานที่ประเทศอินเดีย ด้านเดือนกันยายน จะจัดงานในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และเดือนพฤศจิกายนจะจัดงานในกลุ่มประเทศตะวันออกลางและแอฟริกา