“Deutsche Bank” จ่อลดขนาดบอร์ดบริหาร-พนักงาน หวังลดค่าใช้จ่าย

765

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวระบุว่าธนาคาร Deutsche Bank ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี วางแผนลดคณะกรรมการบริหารเหลือ 9 คน จาก 10 คน และจะลดงานบางส่วนในโครงสร้างพื้นฐานและในธุรกิจธนาคารเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย

ซึ่ง ธนาคาร Deutsche Bank มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกในวันที่ 27 เมษายน 2566

แหล่งข่าวกล่าวว่ามาตรการลดค่าใช้จ่ายจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการแทนที่ Karl von Rohr รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งธนาคารกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะไม่ต่อสัญญาในฐานะสมาชิกคณะกรรมการหลังเดือนตุลาคม ขณะที่ Christian Sewing ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Deutsche กล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าเขาไม่สามารถแยกแยะการลดงานได้

ทั้งนี้ธนาคารเสร็จสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นปี 2565 โดยมีอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้ที่ดีขึ้น แต่ Christian Sewing ยังคงต้องลดต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ ในยุโรป มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

อ้างอิง : https://www.reuters.com/world/europe/deutsche-bank-plans-cut-jobs-shrink-board-source-2023-04-20/