NVD จ่ายปันผล 0.06 บาท/หุ้น รับเงิน 9 พ.ค. นี้ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์

640

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เนอวานา ไดอิ หรือ NVD เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น “บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” หรือ “Nirvana Development Public Company Limited”

รวมทั้งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของการดำเนินงานปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 และจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 93.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจใน ปี 2566 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่รวม 9 โครงการ ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม มูลค่ารวมกว่า 2.11 หมื่นล้านบาท

โดยตั้งเป้ายอดขายรวม 8.5 พันล้านบาท ซึ่งจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 160% จากปีก่อน และตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 75%