จับตา STARK ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 9.2 พันลบ. วันนี้ 28 เม.ย. เจ้าหนี้อ่อนโยน หรือแข็งกร้าว

906

วันนี้ (28 เม.ย.) เวลา 14.00 น. จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น หรือ STARK ทั้ง 5 ชุด มูลค่ารวม 9.2 พันล้านบาท

การประชุมดังกล่าวจะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งงบการเงินประจำปี 2565 ล่าช้า
  2. เรียกให้หนี้เงินต้น และดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566 ทริสเรทติ้งปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ STARK ลงสู่ระดับ “BB-” จาก “BBB+” ในขณะที่ยังคง “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” เช่นเดิม

การปรับลดอันดับเครดิตในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ว่าบริษัทขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 เป็นครั้งที่ 3 โดยคาดว่าจะจัดส่งได้ภายในเดือนมิถุนายน 2566

นอกจากนี้ บริษัทยังได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัททั้งชุดและผู้บริหารที่สำคัญ รวมไปถึงการแต่งตั้ง นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัททั้งชุดนั้น ได้บ่งชี้ถึงความรุนแรงของปัญหาในการบริหารภายในบริษัท ซึ่งจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถชี้แจงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ การขอเลื่อนส่งงบการเงินออกไปอีกนั้น ทำให้เกิดข้อสงสัยที่มากมายยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของงบการเงินในอดีตของบริษัท
ผลจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งงบการเงินได้ตามเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาการยกเว้นเหตุผิดนัดจากการส่งงบการเงินล่าช้า ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการประกาศเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และมีสิทธิเรียกร้องให้หนี้ทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระในทันที

ในกรณีเช่นนี้ ทริสเรทติ้งอาจปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทลงสู่ระดับ “C” หรือ “D” ขึ้นอยู่กับผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 นี้

ขณะที่วานนี้ (27 เม.ย.) STARK ได้ทำหนังสือแจ้งถึงผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ สถาบันทางการเงิน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องด้วยการอัปเดทสถานการณ์ของบริษัทในช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา โดยระบุว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการดำเนินการ อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

พร้อมระบุว่า STARK ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างปกติ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินและมีคู่ค้าทางธุรกิจในประเทศและระดับนานาชาติ ที่ยังให้การสนับสนุนและพร้อมดำเนินธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนมี สัญญา และ confirm order (backlog ) มูลค่าประมาณ 1.1 หมื่นล้านบาทที่รอการผลิต และการส่งมอบ

ส่วนการจ่ายดอกเบี้ย หากได้รับความไว้ใจ และจะได้รับการสนับสนุน จากผู้ถือหุ้นกู้และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปได้และมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ได้ตามกำหนดเวลา