กกต.แจงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินใช้เป็นบัตรสำรอง ยันตรวจสอบได้

975

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก (กกต.) เปิดเผยว่า จากข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งนั้นจะมีปริมาณเกินจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในลักษณะนี้ทุกครั้ง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ ในปีนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 52 ล้านคน แต่ที่ กกต.จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งมากถึง 57 ล้านใบ คือ เกินมา 4 ล้านใบ เป็นเหตุผลด้านเทคนิค

โดยเนื่องจากเหตุผล 3 ประการ คือ 1.กกต.นำจ่ายบัตรเลือกตั้งเป็นเล่ม ไม่ได้เป็นฉบับ โดยเล่มสุดท้ายจะเป็นการสำรองให้กับทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 95,000 หน่วย โดยบางหน่วยอาจจะใช้บัตรเลือกตั้งสำรอง 1-2 ฉบับ แต่จะถือว่าเสียไปแล้วทั้งเล่ม ซึ่งต้องสำรองในส่วนนี้ 2 ล้านฉบับ

2.เป็นบัตรเลือกตั้งสำหรับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่วันเลือกตั้งสามารถเพิ่มชื่อลงคะแนนได้ที่หน่วยที่ตนเองปฏิบัติภารกิจ ซึ่งมี 10 กว่าคนต่อหน่วย ทั้ง 95,000 หน่วย รวมแล้วอีก 2 ล้านฉบับ

3.อีกประมาณ 1 ล้านฉบับก็จะเป็นการสำรองในลักษณะเดียวกันกับการจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีถึง 400 เขตเลือกตั้ง เช่นเดียวกันกับการสำรองบัตรเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ ยกตัวอย่างเช่นประเทศซูดาน ซึ่งมีคนไทยได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 94 คน กกต.ได้ส่งบัตรเลือกตั้งไปให้ 100 ใบ เมื่อไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งในประเทศนั้นได้ บัตรเลือกตั้งก็ไม่ได้ถูกส่งกลับมาที่ไทย ก็จะต้องใช้บัตรสำรองที่ กกต.จัดเตรียมไว้ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องเดินทางกลับไทย

“นี่คือเรื่องการบริหารจัดการเพื่อที่จะไม่ให้การเลือกตั้งมีปัญหาและอุปสรรค ซึ่งเป็นเรื่องปกติ กกต.มีมาตรการในการดูแลบัตรเลือกตั้ง โดยมีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งถูกใช้ไปเท่าไหร่ ขอให้ทุกคนสบายใจ และไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้”