กกต. เผย ครม.ยังไม่ส่งเรื่องช่วยลดภาระ “ค่าไฟแพง” กลับไปให้พิจารณา

571

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า หลังจากสำนักงาน กกต.ได้ส่งเรื่องที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะขอให้ กกต.พิจารณากรณีเสนอให้อนุมัติใช้งบประมาณ 11,112 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนกลับไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องกลับมาใหม่ ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งเรื่องกลับมา โดยแนวทางการพิจารณานั้นต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 169

“ต้องรอ ครม.ส่งเรื่องมาก่อน ต้องดูข้อเท็จจริง ยังไม่เห็น เห็นแต่ในข่าวว่า ครม.จะขอใช้งบกลาง ซึ่ง กกต.ก็จะต้องพิจารณาว่าที่ขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรา 169 หรือไม่”