สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี   

1908

พบกับโปรโมชั่น
ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23
MONEY EXPO 2023 BANGKOK
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566
ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ธนาคารออมสิน

 • สินเชื่อ GSB D-Vers
  • วงเงินกู้ สูงสุด 100 ล้านบาท
  • ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี
  • ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี

ธนาคารกรุงไทย

 • สินเชื่อ SME วงเงินสูง X3
  • ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน + ไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น MRR+5% ต่อปี

หลักประกัน
*กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน   กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน
*กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน   ได้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (ไม่เกิน 20 ล้านบาท)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • ประสบการณ์ทำธุรกิจอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • รายได้รวมของผู้กู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท / เดือน
  • ระยะเวลากู้ ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

ธนาคารกรุงไทย

 • สินเชื่อ SME
  • ดอกเบี้ยต่ำสุดแห่งปี เริ่มต้น 4.5% ต่อปี
  • ผ่อนนานสุด 20 ปี
  • กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5% ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
ประสบการณืทำธุรกิจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

หลักประกัน
สถานประกอบการ
ที่ดินพร้องสิ่งปลูกสร้าง
ที่ดินเปล่า
เงินฝากประจำ

ระยะเวลากู้
สูงสุดนาน 20 ปี

ธนาคารกรุงเทพ

 • สินเชื่อเพื่อ SME สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
  • สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ SME ภายในงาน
  • รับ SME Giftset 1 ชุด มูลค่า 150 บาท
   รับเพิ่ม กระบอกน้ำร้อนเย็น 1 ใบ
   เมื่อยื่นคำขอสินเชื่อเพื่อ SME ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อครบถ้วนภายในงาน

ธนาคารกสิกรไทย

 • K SME (สินเชื่อธุรกิจ)
  • ปรึกษาและลงทะเบียนขอสินเชื่อภายในงาน รับสมุดโน๊ค A5 , ช้อนส้อมรักษ์โลก , แก้วมัคมีหู
   ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • สินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย
  • สมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วน
  • รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย : EXIM Bank

 • สินเชื่อ EXIM Green Start”
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.00% ต่อปี (Prime Rate -2.25%) ; Prime Rate ณ 17/04/2566=6.25%
  • แถมวงเงิน Forward Contract สูงสุด 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
  • ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
  • สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ต่อปีในปีแรก
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานฯ

หมายเหตุ : ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดก๊าซชีวภาพ การติด Solar Rooftop การติด Biogas การปรับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า หรือ ยานยนต์พลังงานสะอาด เป็นต้น

  • หลักประกันขั้นต่ำ 50% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคล ค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
  • สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
   *ตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit)
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี (ไม่มี Grace Period)
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4.25% ต่อปี
  • สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีในปีแรก
  • ระยะเวลาโครงการ 5 ปี
  • หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคล ค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
   สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
   เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ (EXIM Personal Biz)
  สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจส่งออกโดยตรงหรือเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก หรือนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

  • วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 2.0 ล้านบาท (วงเงินหมุนเวียน 2.0 ล้านบาท Loan หมุนเวียน 0.50 ล้านบาท)
  • อัตราดอกเบี้ย
   • Step 1 วงเงิน Loan สูงสุด 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เริ่มต้น 10.92%
   • Step 2 วงเงิน W/C สูงสุด 0.50 ลบ. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 25% (Prime Rate + 2%)
   • Step 3 ปีที่ 2 จ่ายดีขอวงเงิน W/C เพิ่มได้
    ; Prime Rate ณ 17/04/2566=6.25%
  • ระยะเวลาโครงการ
   กรณีสินเชื่อหมุนเวียน : ระยะเวลาโครงการ 5 ปี
   กรณีสินเชื่อระยะยาว : ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยหลังสิ้นสุดโครงการและชำระหนี้ครบตามจำนวน ให้ยกเลิกหนังสือค้ำประกัน บสย.
  • สิทธิประโยชน์ ลดอัตราดอกเบี้ยวงเงิน Loan หมุนเวียนเหลือเพียง 9.99% ต่อปี ในปีแรก
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อ EXIM Shield Financing
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท
  • อัตรารับซื้อลด 6.25% ต่อปี
  • หลักประกัน ผู้บริหารหลักค้ำประกัน
  • ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สินเชื่อ One SMEs
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย  เริ่มต้น 5.25% ต่อปี (Prime – 1%) ; Prime Rate ณ 17/04/2566=6.25%
  • หลักประกัน หนังสือค้ำประกัน บสย. ร่วมกับ บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
  • ระยะเวลาโครงการ 3 ปี
  • สิทธิประโยชน์
   ต่อที่ 1 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกจาก EXIM BANK
   ต่อที่ 2 ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกันจาก บสย.
   เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 66 และยื่นคำขอค้ำประกันภายใน วันที่ 15 ส.ค. 66
   พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนว่าดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีตลอดระยะเวลา 3 ปี
 • บริการประกันส่งออก EXIM for Small Biz
  • วงเงินรับประกันสูงสุด 2.0 ล้านบาทต่อกรมธรรม์
  • อัตราเบี้ยประกัน เริ่มต้น 600 บาท/ราย/ปี
  • อัตราความคุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • สิทธิประโยชน์ ฟรี ค่าเบี้ยประกัน 1 ราย มูลค่า 1,800 บาท สำหรับการรับประกันผู้ซื้อ 1 ราย ภายใต้วงเงิน 0.30 ล้านบาท เทอมการชำระเงิน 90 วัน
   *เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย : SME BANK

 • สินเชื่อ BCG LOAN
  • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.5 % ต่อปี
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  • ระยะเวลาสูงสุด 15 ปี
  • “ยกระดับธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืน ลงทุน หมุนเวียน รีไฟแนนซ์ เสริมสภาพคล่อง”
 • สินเชื่อ SME D พร้อม
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 5 % ต่อปี
  • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
  • ระยะเวลาสูงสุด 15 ปี
  • “รีไฟแนนซ์ ธุรกิจคล่องตัวไม่มีสะดุด ปั้นฝันธุรกิจให้เป็นจริง หนุนเอสเอ็มอีเดินหน้าเต็มกำลัง”
 • สินเชื่อ SME SPEED UP
  • อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 6 % ต่อปี
  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ระยะเวลา สูงสุด 12 ปี
  • เปิดกว้าง SMEs ทุกธุรกิจ กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รับท่องเที่ยวคึกคัก หนุนธุรกิจเติบโต

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • Small Biz
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปีแรก
  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 2 แสนบาท
  • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • Smart One
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 2 ปี
  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 40 ล้านบาท
  • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • Smart Biz
  • ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปี
  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 40 ล้านบาท
  • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • Smart Green
  โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS10 เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ สู่ ESG และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่โปรโมทในงาน Money Expo Bangkok 2023 เป็นครั้งแรก

  • ฟรีค่าธรรมเนียม 4 ปี
  • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 40 ล้านบาท
  • ค้ำประกันสูงสุด 10 ปี

บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด

 • สินเชื่อ SMEs Just Loan
  • อนุมัติง่าย ให้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • เลือกระยะผ่อนได้ สบายกระเป๋า นานสุด 7 ปี
  • ลดต้น ลดดอก ปิดโปะได้

โปรโมชั่น
ต่อที่ 1 (เมื่อลูกค้าลงทะเบียนขอสินเชื่อ)
รับทันทีในงาน

  • ของสัมมนาคุณจากทางจัสท์ (ถุงผ้า + ปากกาจัสท์ + พัด)
  • ฟรีค่าสมาชิก Just Service 1,000 บาท
  • ส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Just Service 10%

ต่อที่ 2 (เมื่อลูกค้าใช้วงเงินสินเชื่อ)

  • ลดค่าธรรมเนียม 5% เมื่อทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  • ลูกค้าซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทุนประกันเต็มวงเงิน จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ 5% (ไม่เกิน 100,000 บาท)

ต่อที่ 3 (เมื่อลูกค้าใช้วงเงินสินเชื่อ)

  • รับคูปองส่วนลด 10,000 บาท
  • เมื่อลูกค้าซื้อรถกับ Just Matching โดยทำการจัดเช่าซื้อกับทางจัสท์โลน หรือ
  • รับ คูปองส่วนลด 5,000 บาท เมื่อจัดเช่าซื้อกับทางจัสท์โลน

แถมฟรี (เมื่อลูกค้าใช้วงเงินสินเชื่อ)

  • PA ส่วนบุคคล 1 ปี มูลค่าคุ้มครอง 100,000 บาท
  • ของ Premium จาก Just
  • หมอนนวดรองคอ
  • กระเป๋าเดินทาง Just

บริษัท สบาย แคปปิตอล จำกัด

 • สินเชื่อติดตั้ง Solar Rooftop
  • เพื่อชีวิตที่สบายให้คล่องตัวกว่าเดิม
  • ดอกเบี้ย 0% นาน 12 เดือน
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจในฝัน “Coffee Business”
  • ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.69% ต่อเดือน
  • ผ่อนนาน 24 เดือน
 • สินเชื่อขายฝากกับ Sabuy Capital
  เสริมสภาพคล่องธุรกิจ SME

  • ดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.69% ต่อเดือน
  • ผ่อนนาน 12 เดือน
 • สินเชื่อร้านสะดวกซัก
  “ทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจแต่ไม่มีเวลา”
  โปรโมชั่นพิเศษ สมัคร Package ราคา 2,000,000 ขึ้นไป
  ได้รับเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท

บริษัท สบาย แคปปิตอล พลัส จำกัด

 • เคาน์เตอร์สะดวกสะดวกของชุมชนต้อง สบาย เคาน์เตอร์
  แพ็กเกจ ที่ 1

  • ฟรี! ค่าใช้จ่ายให้บริการเติมเงิน
  • จ่ายบิลมือถือ
  • เติมเงินวอลเล็ท

แพ็กเกจ ที่ 2

  • 3,299 บาท พร้อมรับเครดิตเงินคืน 500 บาท
  • ให้บริการ เติมเงิน จ่ายบิลมือถือ เติมเงินวอลเล็ท จ่ายบิลอินเทอร์เน็ต จ่ายบิลค่าน้ำ-ค่าไฟ
  • เช่า หรือซื้อ Sabuy pos
   • ฟรี เสื้อยืด 1 ตัว หรือ ฟรี! กระดาษใบเสร็จ 1 ม้วน
  • โหลด สมัคร ใช้ Subuy Money 3 สเต็ปลุ้น 2 ต่อ
   • ดาวน์โหลด และสมัครใช้งานแอป หรือทำธุรกรรม รับคูปองลุ้นรางวัลมากมาย
  • สร้างรายได้ 24 ชั่วโมง
  • ซื้อวันนี้ติดตั้งฟรี! เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล
  • เช่าวันนี้สัญญาเช่าเพียง 6 เดือน ส่วนลดค่าเช่าตู้ละ 500 บาท

บริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด

 • Sabuy Wash Franchise
  • จองภายในงาน 5,000 บาท
  • รับส่วนลด 150,000 บาท

บมจ. ไอร่า แฟคเตอริ่ง

 • สินเชื่อแฟคตอริ่ง
  • เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินสด (รับซื้อคืนสูงสุด 90%)
  • เพิ่มเงินหมุนเวียนในบริษัท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดหาวงเงิน