GABLE เปิดเทรดวันแรก 7.30 บาท เหนือจอง 14.24% นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะ 8.60 บาท

537

วันนี้ ( 9 พ.ค. 2566 ) หุ้น GABLE หรือ บมจ.จีเอเบิล เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) ราคาเปิดที่ 7.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.91 บาท (+14.24 %) จากราคาไอพีโอ 6.39 บาท

บล.โกลเบล็ก ประเมินราคาเหมาะสมหุ้น GABLE ปี 2566 ที่ 8.60 บาท โดยประเมินด้วยวิธี Prospective PER ที่ระดับ 20.4 เท่า และคิดเป็น Price per Earning to Growth Ratio (PEG) ที่ระดับ 1.1 เท่า เท่ากับกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประกอบกับเราคาดกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2566 ราว 0.42 บาทต่อหุ้น

GABLE ประกอบธุรกิจให้บริการโซลูชั่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) โซลูชั่นระดับองค์กร 2) โซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 3) บริการซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัทเอง โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อ 1) ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 2) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ผลประกอบการช่วงปี 2563-2565 ของ GABLE เติบโตเฉลี่ย (CAGR) 27% ต่อปี มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 5,177 ล้านบาท , 4,939 ล้านบาท และ 4,731 ล้านบาท ตามลำดับ หดตัวเฉลี่ย (CAGR) 4% ต่อปี โดยหลักมาจากรายได้กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มที่ลดลง โดยสัดส่วนยอดขายดังกล่าวลดลงจาก 36% ในปี 2563 สู่ 22% ในปี 2565 เนื่องจากยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft เนื่องจากมีมาร์จิ้นที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจหลักอื่นๆยังคงเติบโตได้ดีเฉลี่ย (CAGR) 6% ต่อปี และสะท้อน %GPM ปรับดีขึ้นสู่ระดับ 18.3%, 19.0% และ 21.2% ตามลำดับ ส่งผลให้ช่วงปี 2563-2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 166 ล้านบาท , 245 ล้านบาท และ 268 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย 27% ต่อปี

บล.โกลเบล็ก คาดผลประกอบการปี 2566-2567 ของ GABLE เติบโตเฉลี่ย (CAGR) 18.4% ต่อปี ราว 5,364 ล้านบาท และ 5,847 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย (CAGR) เฉลี่ย 11% ต่อปี เป็นไปในทิศทางเดียวกับมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในปี 2566-2567 ที่คาดจะเติบโตราว 11-13% ต่อปี ประกอบกับบริษัทมีงานในมือรอรับรู้รายได้ หรือแบ็กล็อก ณ ปลายปี 2565 ราว 4.1 พันล้านบาท ทยอยรับรู้ 1-2 ปีจากนี้ และยังมีรายได้ประจำซึ่งมีสัดส่วนราว 50% ของรายได้รวม อาทิ ค่าบำรุงรักษาระบบ การให้บริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์ และการให้บริการบุคลากร

ด้านอัตรากำไรขั้นต้น (GPM ) คาดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นสู่ 21.60-22.17% จากแผนขยายงานในส่วนซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่พัฒนาโดยกลุ่มของบริษัทเองซึ่งมีสัดส่วน GPM สูงกว่า 50% โดยคาดสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเพิ่มจากระดับ 1% สู่ 4% ส่งผลให้คาดการณ็กำไรสุทธิปี 2566-2567 ราว 301 ล้านบาท และ 376 ล้านบาท ตามลำดับ เติบโตเฉลี่ย (CAGR) 18.4% ต่อปี

บล.โกลเบล็ก ระบุโดยอ้างอิงข้อมูลของการ์ทเนอร์ ระบุว่ามูลค่าการใช้จ่ายในตลาดไอทีของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากองค์กรธุรกิจเริ่มพัฒนาสร้างเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ของตนเองเพิ่มมากขึ้นแทนการซื้อ อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญอันดับต้นๆ ขององค์กร ตลอดจนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีการมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมความปลอดภัย รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยการใช้จ่ายด้านไอทีเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วงปี 2566-2569 เติบโตเฉลี่ย (CAGR) 12.8% ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่และอยู่ในภาคธุรกิจที่มีมูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีเติบโตสูง เช่น ธุรกิจการเงินและธนาคาร และธุรกิจโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ GABLE