กองทรัสต์ KTBSTMR จ่ายเงินปันผลงวด Q1 อัตรา 0.1731 บาท รับเงิน 8 มิ.ย.

495

‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ ผลงานยังเติบโต เตรียมจ่ายเงินปันผล งวดไตรมาส 1 ปี 2566 ในอัตรา 0.1731 บาทต่อหน่วยทรัสต์ สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์และการบริหารรวมถึงปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจ

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DAOL REIT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า ด้วยการบริหารและคุณภาพของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ KTBSTMR ยังคงสร้างผลการดำเนินที่ดีต่อเนื่องในไตรมาส 1 ปี 2566 จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 ในอัตรา 0.1731 บาทต่อหน่วยทรัสต์ รวมมูลค่ากว่า 52.19 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนแบบปรับปรุงให้เต็มปี (Annualized) ที่ 7.02%

โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 8 มิ.ย. 2566 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 24 พ.ค. 2566 เป็นการจ่ายผลตอบประโยชน์แทนแก่ผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการเติบโตที่ต่อเนื่อง

ดาโอ รีท ประเมินว่าเศรษฐกิจในประเทศยังการขยายตัวและสนับสนุนต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะประเภทคลังสินค้า โรงงาน รวมถึง ศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งจะเห็นได้จากการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยและต่างประเทศที่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้น และคาดว่ามีแนวโน้มที่ขยายตัวมากขึ้นในปีนี้

สำหรับ KTBSTMR เป็นกองทรัสต์อิสระแบบผสม ปัจจุบันมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รวมกว่า 3,765 ล้านบาท มีนโยบายกระจายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ได้แก่ อาคารคลังสินค้า (Warehouse) โรงงาน (Factory) อาคารสำนักงาน (Office) และอาคารศูนย์การค้าประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ (Community Mall) และศูนย์รับฝากข้อมูล (Data Center)