รู้จักหุ้น 13 บริษัทยาระดับโลก

2834

ยาและเวชภัณฑ์ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพราะว่าในภาพรวมอุตสาหกรรมมักจะเติบโตตามเศรษฐกิจโลกและความต้องการยาเพื่อใช้ในการรักษาที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทยาแต่ละแห่งก็ต่างมียาที่เป็นจุดเด่นของตัวเอง

บทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)กสิกรไทย ได้รวบรวมหุ้น 13 บริษัทยาระดับโลก พร้อมปัจจัยที่นักลงทุนควรรู้ก่อนลงทุน

 1. Abbvie Inc
 2. AstraZeneca PLC
 3. Bayer AG
 4. GlaxoSmithKline PLC
 5. Merck & Co Inc
 6. Eli Lilly and Company
 7. Johnson & Johnson
 8. Novartis AG
 9. Novo Nordisk A/s
 10. Pfizer Inc
 11. Lonza Group AG
 12. Roche Holding AG
 13. Sanofi

ปัจจัยที่นักลงทุนควรรู้ก่อนการลงทุน

 1. ยาและเวชภัณฑ์ถือว่าเป็นสินค้าจำเป็นที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภค
 2. การเปิดตัวยาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้มากกว่าเดิมในอนาคต เช่น โรคเบาหวาน หรือว่า มะเร็ง
 3. อายุสิทธิบัตรของยาและเวชภัณฑ์ที่บริษัทถือครองอยู่
 4. Regulatory Risk ของรัฐบาลในแต่ละประเทศ ในการเข้ามาแทรกแซงในกลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์
 5. อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Mega Trend เพราะว่าคนต้องการยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น