วิริยะประกันภัย พัฒนาคุณภาพบริการ

751

นายสมพจน์ เจียมพานทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรฐานการบริการกับศูนย์ซ่อมมาตรฐาน ร้านกระจก และรถยก ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) จำนวน 158 แห่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าบนมาตรฐานเดียวกัน พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ ตลอดจนดูแลความเสียหายอันเกิดกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ และเป็นธรรม พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมาตรฐานการบริการ ประจำปี 2566 – 2567 ในพื้นที่ภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมกว่า 670 แห่งทั่วประเทศ