กฎหมาย MiCA กับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคริปโทฯทั่วโลก

909

การผ่านมติในสภาของสหภาพยุโรปในการบังคับใช้กฎหมาย  Markets in Cryptoassets regulation หรือ MiCA ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซี่และ Web3 ที่แสดงให้เห็นว่าแนวทางด้านการกำกับดูแลกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

โดยการอนุมัติร่างกฎหมาย MiCA จะช่วยนำความชัดเจนด้านกฎระเบียบข้อบังคับมาสู่สหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก ตลอดจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ Web3

ทั้งนี้ แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลบางแห่งพยายามที่จะบังคับใช้กฎระเบียบทางการเงินที่มีอยู่แล้วเพื่อควบคุมสินทรัพย์คริปโทฯ แต่ในขณะเดียวกันกฎหมาย MiCA จะสร้างกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับสินทรัพย์คริปโทฯที่เป็นประเภทสินทรัพย์ใหม่โดยเฉพาะ

ซึ่งจะทำให้สามารถตอบรับกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในด้านการปกป้องผู้ใช้ การสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมบล็อกเชนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การขยายการเข้าถึงบริการทางเงินให้แก่ทุกคน  ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงินที่เร็วขึ้นและถูกลง ไปพร้อมกับการสร้างงานในอุตสาหกรรม

โดยกฎหมาย MiCA ยังช่วยปกป้องการกระจายศูนย์จากความเป็นไปได้ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยหัวข้อการอภิปรายเรื่องวิธีการควบคุมบริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์ หรือ DeFi และNFT ได้ถูกกำหนดไว้ในขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโทฯ หรือ CASP จะมีเวลา 18 เดือนในการเปลี่ยนไปใช้กฎระเบียบใหม่และขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย MiCA โดยผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโทฯที่ได้รับใบอนุญาตจะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ทั้งหมด ถือเป็นการช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจWeb3 ให้สามารถอ้างอิงกฏระเบียบกลางเพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศอย่างเช่นปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม Binance มุ่งแสวงหาความชัดเจนด้านกฎระเบียบมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าอาจต้องพบความขัดแย้งในรายละเอียดอยู่บ้าง แต่การมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนในการเข้าถึงหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลก นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างมั่นใจในสนามการแข่งขันที่เท่าเทียม

มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์จนผลักดันกฏหมายฉบับนี้ หนึ่งในนั้น คือการขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม Web3 เพราะถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมWeb2 จะมีการขยายสาขามายังบางเมืองในทวีปยุโรปอยู่บ้างในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้เล่นหลักและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างพุ่งเป้าความสนใจทั้งหมดไปที่ซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความยิ่งใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นนี่ถือเป็นโอกาสอันดีของทวีปยุโรปในการดึงดูดนักพัฒนานวัตกรรมหน้าใหม่ในโลกที่คริปโทฯ และWeb3 กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่เราได้เห็นแนวทางด้านการกำกับดูแลที่แตกต่างไปในแต่ละประเทศ สหภาพยุโรปเองก็ได้แสดงถึงความเป็นผู้นำผ่านการปรับใช้กฎระเบียบนี้โดยผู้กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆ และอุตสาหกรรมควรร่วมกันตั้งเป้าหมายเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันนี้ในปีต่อๆ ไป

สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดภายใต้กฎหมาย MiCA ที่จะเป็นการมอบความชัดเจนในการดำเนินงานให้กับทุกภาคส่วน ซึ่งกฎหมายนี้จะทำให้สหภาพยุโรปและผู้เล่นในอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้ตามความคาดหวัง

บทความโดย : ริชาร์ด เทง หัวหน้ากลุ่มทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือของ Binance